Rådgivning til opsætning af landemøder

Markedsafdækning deadline: 17.12.19

 

Opgavens titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om rådgivning til opsætning af landemøder.

Udbyder

Integrator P/S

Fruebjergvej 3
2100 København Ø
CVR nr. 39693429


Dato

04.12.19

Deadline for tilbud

17.12.19

Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Nils Mandrup
E-mail: nils.mandrup@integrator.dk
Tlf.: 27509023

Præsentation af udbydende virksomhed

Integrator P/S er en Business Intelligence virksomhed med fokus på at rådgive og implementere Business Intelligence for små- og mellemstore virksomheder. Vi er eksklusiv forhandler af Business Intelligence værktøjet Phocas og vores kompetencer er fokuseret indenfor forretningsanalyse, business intelligence og integration på tværs af systemer.

Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

For at bedre at kunne afdække behovet for vores produkt i Norden ønskes der afholdt en række testmøder i 3 af de nordiske lande - Sverige, Norge og Finland. Test perioden forventes at køre fra 1. januar - 31. december 2020. Vi forventer at skulle møde 25 potentielle kunder i hvert land med henblik på at vurdere det aktuelle behov, herunder sætte den rette pris i markedet. Leverandøren skal bistå i både at opsætte møderne i hvert land, ligesom leverandøren efterfølgende skal deltage i afrapporteringen og analysering af møderne.

Opgavens mål og succeskriterier

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter følgende målbare resultater, milepæle og delmål:

  • Opsætning af testmøder
  • Afrapportering og analyse

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik
  • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav
  • Angivelse af pris
  • Evt. mængderabat
  • Forventet tidsplan
  • Evt. forudsætninger for tilbuddet
  • Kontrakten indgås således at der kan indkøbes op til 25 møder for hvert testland (SV/NO/FI).
  • Leverancen af timer forventes afsluttet 31/12/20.

Den endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Sidst opdateret: 04.12.2019

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)