Rådgivning til digital strategi

Markedsafdækning deadline: 9. december 2019

Generelle oplysninger

Opgavens titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om rådgivning til digital strategi

Udbyder

Aluproff A/S
Midtager 9a, 2605 Brøndby
CVR nr. 36474513

Dato

22.11.2019

Deadline for tilbud

09.12.2019

Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Rasmus Stilling-Petersen
e-mail: rasmus@aluproff.dk
tlf.: 28198989

Præsentation af udbydende virksomhed

Aluproff er en familiejet virksomhed med 20 ansatte, som designer, producerer og sælger bæredygtige gardinløsninger til professionelle gardinfagmænd (BtB).
Med base i Brøndby, eksporterer virksomheden til mere end 55 lande på verdensplan.
Aluproff ejes af de to brødre Rasmus Stilling-Petersen og Thomas Trads Hansen, som ligeledes driver nærværende udbudsproces.

Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Aluproff har udviklet en ny identitet, med henblik på at skabe et stærkere brand overfor såvel firmaets kunder, som slutbrugere.

Efter nylig afsluttet rådgivning fra privat konsulent, udvalgt gennem tidligere markedsafdækning, er vækstmulighederne analyseret og afdækket, både i eksisterende og potentielt nye markeder. Analysen indeholdt virksomhedens nuværende aktiviteter, herunder varemærke-positionering, markeder, produktkategorier og afsætningskanaler. I forlængelse af den udførte analyse fra ekstern rådgiver, ønsker vi rådgivning til den videre strategi baseret på første opdrag.

Opgavens mål og succeskriterier

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter følgende resultater, milepæle og delmål:

- Analyse og afdækning af vækstmuligheder via en struktureret strategi på vores digitale platform.

- Analyse og afdækning af nuværende aktiviteter, herunder varemærke-positionering, markeder, produktkategorier og online afsætningskanaler.

- Overordnede anbefalinger til Aluproffs strategi på de sociale medier og via en evt. ny

hjemmeside (digital platform)

Analyse og anbefaling skal foreligge senest 31.12.2019.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik

  • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav

  • Angivelse af pris

  • Evt. mængderabat

  • Forventet tidsplan

  • Evt. forudsætninger for tilbuddet

Den endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Sidst opdateret: 22.11.2019