Rådgivning til etablering af salgsorganisation

 

Markedsafdækning deadline: 17.12.2019

Opgavens titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om rådgivning til etablering af salgsorganisation.

Udbyder

Integrator P/S
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
CVR nr. 39693429

Dato

03.12.2019

Deadline for tilbud

17.12.2019

Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Nils Mandrup
E-mail: nils.mandrup@integrator.dk
Tlf.: 27509023

Præsentation af udbydende virksomhed

Integrator P/S er en Business Intelligence virksomhed med fokus på at rådgive og implementere Business Intelligence for små- og mellemstore virksomheder. Vi er eksklusiv forhandler af Business Intelligence værktøjet Phocas og vores kompetencer er fokuseret indenfor forretningsanalyse, business intelligence og integration på tværs af systemer.

Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Formålet med opgaven er at sikre det rette fundament for at opbygge den fremtidige salgsorganisation, der kan fungerer på tværs af landegrænser i en nystartet organisation. Inden der skal påbegyndes rekruttering af medarbejdere, har vi brug for rådgivning til hvilke salgsprofiler vi skal lede efter, herunder hvad der kan forventes i forhold til lønniveauer i de forskellige lande. Udover profilafdækning vil vi gerne have vejledning i bonusmodeller, der kan bruges på tværs af landegrænser og som fremadrettet kan indgå som en fast model i virksomheden. Det skal afdækkes hvordan vi sikrer ledelse på tværs af landegrænser og hvad der skal måles på for at sikre fremdrift - og med styring fra Danmark. I den forbindelse skal der i fællesskab rådgives om budgetopstilling og forventninger til omsætning inden for en 12 måneders periode.

Opgavens mål og succeskriterier

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter følgende målbare resultater, milepæle og delmål:

 • at der er udarbejdet stillingsbeskrivelser for de enkelte profiler, der skal indgå i den samlede salgsorganisation.
 • at der foreligger en beskrivelse af den Nordisk salgsorganisationen som helhed og hvordan de enkelte profiler skal indgå.
 • at der foreligger en beskrivelse af den Nordisk salgsorganisationen som helhed og hvordan de enkelte profiler skal indgå.
 • at der ligger en anbefaling af en bonusmodel, som fremadrettet kan blive forankret i salgsorganisationen.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik
 • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav
 • Angivelse af pris
 • Evt. mængderabat
 • Forventet tidsplan
 • Evt. forudsætninger for tilbuddet
 • En fastprisaftale

Den endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Sidst opdateret: 04.12.2019

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)