Rådgivning til valg af digital marketingplatform

 

Markedsafdækning deadline: 17.12.19

Opgavens titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om valg af digital marketingplatform

Udbyder
Integrator P/S

Fruebjergvej 3
2100 København Ø
CVR nr. 39693429


Dato

04.12.19

Deadline for tilbud

17.12.19

Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Nils Mandrup
E-mail: nils.mandrup@integrator.dk
Tlf.: 27509023

Præsentation af udbydende virksomhed

Integrator P/S er en Business Intelligence virksomhed med fokus på at rådgive og implementere Business Intelligence for små- og mellemstore virksomheder. Vi er eksklusiv forhandler af Business Intelligence værktøjet Phocas og vores kompetencer er fokuseret indenfor forretningsanalyse, business intelligence og integration på tværs af systemer.

Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Formålet med opgaven er at afdække valg af den rette digitale marketingplatform i forbindelse med vores eksport. Valget af en marketing platform der kan sikre skalerbar markedsføring er af afgørende betydning for vores succes i det Nordiske marked. Som udgangspunkt anvender vi i dag HubSpot til salg og markedsføring på det danske marked.

Det er endvidere målet at sikre mulighed for løbende rådgivning i opsætning af skalerbare digitale markedsføringskampagner i den valgte platform.

Opgavens mål og succeskriterier

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter følgende målbare resultater, milepæle og delmål:

 • Afdækning og valg af endelig platform
 • Rådgivning i opsætning af skalerbare markedsføringskampagner

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik
 • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav
 • Angivelse af pris
 • Evt. mængderabat
 • Forventet tidsplan
 • Evt. forudsætninger for tilbuddet
 • Kontrakten indgås således at der indkøbes to klippekort af 20 timer, som løbende skal dække over behovet for rådgivning, samt at der indgås en fastpris aftale på det indledende rådgivningsforløb
 • Kunden er alene forpligtiget til at købe 1 klippekort, men forbeholder sig retten til to klippekort af hver 20 timer
 • Indkøbet forventes afsluttet 31.03.20

Den endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Sidst opdateret: 04.12.2019

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)