Partnerskab - SDG Business Booster

I ånden af Verdensmål #17 – Partnerskaber for handling, har Erhvervshus Hovedstaden, Monitor Deloitte, Advice, CONNECT Denmark og Roskilde Universitet dannet et offentligt-privat partnerskab for at imødekomme disse udfordringer. Takket været støtte fra Industriens Fond har dette resulteret i SDG Business Booster.

Pilotprojekt
I efteråret 2018 gennemførte projektets partnere en række aktiviteter med SMV’er, for at finde ud af, hvilke udfordringer og barrierer der står i vejen, for at virksomheder kaster sig over verdensmålene som vækstbooster. Det resulterede i følgende feedback:

  • Det er løsningerne og ikke verdensmålene i sig selv, der er kommercielt interessante.
  • Det er vanskeligt at re-positionere, særligt hos B2B-kunder, eksisterende forretningsmodeller i henhold til bæredygtighed.
  • Det er udfordrende for SMV’er at bruge verdensmålene som en døråbner til nye kundesegmenter eller markeder.
  • Verdensmålene skaber ikke værdi som en complianceøvelse men som en rettesnor for udvikling.

Visionen er at bidrage til at danske virksomheder får en global førerposition i forhold til at udnytte de voksende markedsmuligheder, som verdensmålene åbner op for i fx udviklingslandene. SDG Business Booster vil bidrage aktivt til skalering og eksport af eksisterende forretningsløsninger.

Om partnerne

Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) er i dialog med mere end 1000 SMV’er og iværksættervirksomheder om året gennem specialiserede og individuelle sparringforløb. Med et korps af forretningsudviklere der erfaringsmæssigt fordeler sig på tværs af alle brancher, rådgiver EHHS eksempelvis om internationalisering, udvikling, kapitalrejsning, vækstfinansiering eller immaterielle rettigheder mv.

Det tidligere Erhvervshus Hovedstadenen har mere end ti års erfaring med at udvikle og gennemføre specialiserede vækstprogrammer og sparringforløb, erfaringer som nu drives videre af EHHS. Eksempler på programmer, hvor EHHS hjælper virksomheder med fokus på bæredygtige forretningsmodeller og produktion, er Vækst via Grønne Forretningsmodeller og KET4CleanProduction (KET4CP), der begge har til formål at adressere og transformere virksomheders produktion i en mere bæredygtig retning.

EHHS er med i alle tre forløb som tovholder for deltagerne, og tilbyder løbende sparring og opfølgning.

Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland

I samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden forvalter Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland projektets aktiviteter på hhv. Fyn og Sydjylland

Industriens Fond er en privat uafhængig erhvervsdrivende fond. Fonden arbejder engageret og filantropisk med at styrke virksomheders vækst ved at udvikle og støtte projekter med fokus på danske virksomheders konkurrenceevne.

Industriens Fond ser FN’s Verdensmål som udtryk for nogle helt konkrete udfordringer, som verden i stigende grad vil efterspørge løsninger på.
Danske virksomheder er særligt godt positioneret til at levere disse løsninger, og Fonden arbejder derfor for at understøtte, at danske virksomheder i øget grad bruger verdensmålene som en innovationskraft.

Fonden støtter SDG Business Booster med 6,6 mio. kr.

Deloitte er et af landets førende konsulenthuse indenfor rådgivning af virksomheder om bæredygtig vækst og udvikling. Monitor Deloitte gennemfører netop nu programmet SDG Accelerator for UNDP med deltagelse af 30 danske SMV’er, der skal sætte en global standard for forretningsudvikling og innovation med afsæt i verdensmålene. Deloitte er også lead innovation partner for UNLEASH, et globalt innovationsforløb, der også har til formål at udvikle og identificere nye innovative løsninger, der adresserer verdensmålene.

Deloitte stiller med specialiserede rådgivere i alle tre forløb.

Advice A/S er Danmarks største kommunikationsvirksomhed med en meget bred palet af kompetencer. Advice A/S rådgiver således om strategi, public affairs, public relations, data og analyser, sociale medier, branding, kampagner, design, filmproduktion og digitale løsninger. Advice A/S har en bred tilgang til rådgivning, hvori verdensmålene er et vigtigt element, og står også i spidsen for flere internationale kampagner og udvikling af kommunikationsværktøj vedrørende verdensmålene.

Advice rådgiver deltagerne på SDG Growth Path forløbet om kommunikation og branding.

CONNECT Denmark er et landsdækkende nonprofiterhvervsnetværk med et stærkt netværk af mere end 900 professionelle erhvervsfolk og eksperter fra hele landet, der stiller sig til rådighed med viden, erfaring og kompetencer i forbindelse med CONNECT Denmarks sparringforløb. En lang række af CONNECT Denmarks forretningsudviklere har erfaring med bæredygtig omstilling set i et forretningsmæssigt perspektiv.

CONNECT Denmark står for at samle og facilitere Springboard-sessionen på SDG Growth Path forløbet.

Roskilde Universitet (RUC) har et forskningscenter ved navn CIRCLES (Center for Interdisciplinary Research and Education in Circular Economy and Sustainability), der har til formål at udvikle tværvidenskabelig forskning i cirkulær økonomi og bæredygtighed. I CIRCLES har RUC unikke kompetencer og erfaringer, der kan bringes i spil i løbet af programmet, herunder fra tidligere forskningsprojekter og dialog med virksomheder.

RUC står for et forskningsprojekt, der vil analysere virksomhedernes adfærd, udfordringer og vækstmuligheder gennem verdensmålene.

Sidst opdateret: 07.02.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)