Analyse til vækst og påkrævet identitet

Udbud / markedsafdækning deadline: 29. oktober 2019

Generelle oplysninger

Udbuddets titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om analyse til vækst og påkrævet identitet

Udbyder

Aluproff A/S
Midtager 9a, 2605 Brøndby
CVR nr. 36474513


Dato

16.10.2019

Deadline for tilbud

29.10.2019


Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Rasmus Stilling-Petersen
e-mail: rasmus@aluproff.dk
tlf.: 28198989

Præsentation af udbydende virksomhed

Aluproff er en familiejet virksomhed med 20 ansatte, som designer, producerer og sælger bæredygtige gardinløsninger til professionelle gardinfagmænd (BtB).
Med base i Brøndby, eksporterer virksomheden til mere end 55 lande på verdensplan.
Aluproff ejes af de to brødre Rasmus Stilling-Petersen og Thomas Trads Hansen, som ligeledes driver nærværende udbudsproces.


Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Aluproff har over de seneste år vist en tilfredsstillende vækst, og ønsker nu at tage virksomheden til næste niveau, med mindre fokus på selve produktet, og mere på varemærket og livsstilsmarkedsføring.
Før effektuering af mulige initiativer, ønskes vækstmulighederne analyseret og afdækket, både i eksisterende og potentielt nye markeder. Analysen skal indeholde virksomhedens nuværende aktiviteter, herunder varemærke-positionering, markeder, produktkategorier og afsætningskanaler, og skal munde ud i overordnede udviklingsanbefalinger til Aluproff`s påkrævede identitet til at opnå nødvendig varemærke-positionering på de respektive markeder.
Udover ovenstående beskrivelse af projektet vil tilbudsgiver blive mundtligt briefet om projektet af udbyder, såfremt det ønskes/er nødvendigt.

Opgavens mål og succeskriterier

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter følgende målbare resultater, milepæle og delmål:

- Analyse og afdækning af vækstmuligheder i eksisterende og potentielt nye markeder.

- Analyse og afdækning af nuværende aktiviteter, herunder varemærke-positionering, markeder, produktkategorier og afsætningskanaler.

- Overordnede udviklingsanbefalinger til Aluproff`s påkrævede identitet til at opnå nødvendig varemærke-positionering på de respektive markeder


Analyse og anbefaling skal foreligge senest 31.12.2019.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik
  • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav
  • Angivelse af pris
  • Evt. mængderabat
  • Forventet tidsplan
  • Evt. forudsætninger for tilbuddet

Den endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Sidst opdateret: 16.10.2019