Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om strategi og plan for skalering/internationalisering

Udbud / markedsafdækning deadline: 7. oktober 2019

Generelle oplysninger

Udbuddets titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om strategi og plan for skalering/internationalisering

Udbyder

Frame ApS

Jagtvej 157, 2200 København K
CVR: 36468289

Udbudt: 24. september 2019

Deadline: 7.oktober 2019

Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Jesper Ring
e-mail: jr@openframe.org
tlf.: 50778840

Præsentation af udbydende virksomhed

Frame - der har eksisteret i ca. 4. år - leverer branchens eneste digitale platform til integreret håndtering og styring af bæredygtighed i byggeriet.

Platformen og løsningen testes pt. hos en række kunder og samarbejdspartnere.

Omend der er en række højtprofilerede kunder på platformen og en fornuftig pipeline, kniber det med at få løsningen bredt ud hos kunderne og dermed kunne bevise, at vi har ramt noget kunderne efterspørger og kan se værdien i hér og nu og dermed er villige til at betale for. Dermed er der fortsat et stykke vej til en forretning, der kan skaleres og dermed gøres rentabel.


Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Vi ønsker derfor at få hjælp til at:

 • kvalificere vejen til product market fit

 • afdække marked- og konkurrentsituationen

 • udvikle en strategi og plan for skalering og internationalisering.

Udover ovenstående beskrivelse af projektet vil tilbudsgiver blive mundtligt briefet om projektet af udbyder, såfremt det ønskes/er nødvendigt.

OPGAVENS MÅL OG SUCCESKRITERIER

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter følgende målbare resultater, milepæle og delmål:

Product market fit (oktober-november 2019):

1. opstilling af hypoteser i forhold til indhold, funktionalitet, mv. samt målepunkter, 2. afdækning og test af antagelser, 3. udvikling og beskrivelse af test-design, 4. planlægning og gennemførelse af tests, 5. design af plan for opnåelse af product market fit, 6. præsentation af findings uge 46-47

Markeds- og konkurrentanalyse (oktober 2019):

1. analyse af markedssituationen, herunder markedspotentialet og tendenser, 2. analyse af konkurrentsituationen, herunder substituerende produkter, 3. analyse af og anbefaling i ft. mulige strategiske samarbejdspartnere, 4. præsentation uge 45

Internationalisering (november - december 2019):

 1. analyse af geografisk markedsattraktivitet, 2. forslag til GtM-strategi, 3. forslag til forretningsmodel, 4. forslag til internationaliseringsplan, 5. præsentation uge 47-48.

FORVENTET KONTRAKTSUM OG TILBUDSSPECIFIKATION

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik

 • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav

 • Angivelse af pris

 • Evt. mængderabat

 • Forventet tidsplan

 • Evt. forudsætninger for tilbuddet

 • Erfaring med SaaS-løsninger, prisstrategier, PMF, GtM-strategi samt kendskab til byggeindustrien, mulighed for at sidde på kontoret og med hurtig start.

Den endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Sidst opdateret: 01.10.2019