Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om: Forretningsmodel samt priser og pakker

Udbud / markedsafdækning deadline: 14. oktober 2019

Generelle oplysninger

Udbuddets titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om forretningsmodel samt priser og pakker

Udbyder

Frame ApS

Jagtvej 157, 2200 København K
CVR: 36468289


Dato

1. oktober 2019

Deadline for tilbud

14. oktober 2019


Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Jesper Ring
e-mail: jr@openframe.org
tlf.: 50778840

Præsentation af udbydende virksomhed

Frame - der har eksisteret i ca. 4. år - leverer branchens eneste digitale platform til integreret håndtering og styring af bæredygtighed i byggeriet.

Platformen og løsningen testes pt. hos en række kunder og samarbejdspartnere.

Omend der er en række højtprofilerede kunder på platformen og en fornuftig pipeline, kniber det med at få løsningen bredt ud hos kunderne og dermed kunne bevise, at vi har ramt noget kunderne efterspørger og kan se værdien i hér og nu og dermed er villige til at betale for. Dermed er der fortsat et stykke vej til en forretning, der kan skaleres og dermed gøres rentabel.


Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Vi ønsker derfor at få hjælp til at:

 • analysere og kvalificere relevante forretningsmodeller

 • analysere og teste priser og pakker

 • udvikle et robust test set-up for kontinuerlig afstemning af forretningsmodel, priser og pakker

 • anbefale forretningsmodel samt pris- og pakkestruktur.

Udover ovenstående beskrivelse af projektet vil tilbudsgiver blive mundtligt briefet om projektet af udbyder, såfremt det ønskes/er nødvendigt.

OPGAVENS MÅL OG SUCCESKRITERIER

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter følgende målbare resultater, milepæle og delmål:

Review af nuværende forretningsmodel, pris- og pakkestruktur (oktober 2019).

Opstilling af hypoteser og udvikling af testdesign (oktober/november 2019).

Gennemførelse af test blandt målgrupperne inkl. afrapportering (november 2019)

Anbefaling i forhold til forretningsmodel, priser og pakker samt fremtidigt test-set-up (december 2019).

FORVENTET KONTRAKTSUM OG TILBUDSSPECIFIKATION

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik

 • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav

 • Angivelse af pris

 • Evt. mængderabat

 • Forventet tidsplan

 • Evt. forudsætninger for tilbuddet

 • Forventning om erfaring med SaaS-løsninger, forretningsmodeller og prisstrategier. Estimeret timeantal for opgaven er 30-50 timer.

Den endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Sidst opdateret: 01.10.2019