Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale strategi og plan for funding til skalering

Udbud / markedsafdækning deadline: 14. oktober 2019

Generelle oplysninger

Udbuddets titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale strategi og plan for funding til skalering.

Udbyder

Frame ApS

Jagtvej 157, 2200 København K
CVR: 36468289


Dato

1. oktober 2019

Deadline for tilbud

14. oktober 2019


Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Jesper Ring
e-mail: jr@openframe.org
tlf.: 50778840

Præsentation af udbydende virksomhed

Frame - der har eksisteret i ca. 4. år - leverer branchens eneste digitale platform til integreret håndtering og styring af bæredygtighed i byggeriet.

Platformen og løsningen testes pt. hos en række kunder og samarbejdspartnere.

Omend der er en række højtprofilerede kunder på platformen og en fornuftig pipeline, kniber det med at få løsningen bredt ud hos kunderne og dermed kunne bevise, at vi har ramt noget kunderne efterspørger og kan se værdien i hér og nu og dermed er villige til at betale for. Dermed er der fortsat et stykke vej til en forretning, der kan skaleres og dermed gøres rentabel.


Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Vi ønsker derfor at få hjælp til at:

 • afdække og kvalificere mulige finansieringsløsninger mhp såvel product market fit som senere skalering og internationalisering

 • udvikle en funding strategi og -plan

 • etablere kontakt til relevante investorer

Udover ovenstående beskrivelse af projektet vil tilbudsgiver blive mundtligt briefet om projektet af udbyder, såfremt det ønskes/er nødvendigt.

OPGAVENS MÅL OG SUCCESKRITERIER

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter følgende målbare resultater, milepæle og delmål:

Finansiering:

1. analyse af mulige finansieringsløsninger, 2. kvalificering af mulige finansieringsløsninger,

3. anbefaling af finansieringsløsning(er) til såvel PMF som internationalisering/skalering

Strategi og plan:

 1. Udvikling af funding strategi og -plan,
 2. sparring ift. udvikling af investormateriale (pitch),
 3. etablering af kontakt til relevante investorer

Tidsplan:

Arbejdet udføres i perioden okt-dec 2019. Start uge 42.

Omfang:

Det forventes, at der i perioden skal bruges op til 50 timer på opgaven.

FORVENTET KONTRAKTSUM OG TILBUDSSPECIFIKATION

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik

 • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav

 • Angivelse af pris

 • Evt. mængderabat

 • Forventet tidsplan

 • Evt. forudsætninger for tilbuddet

 • Forventning om erfaring med kapitalrejsning til SaaS startups, kendskab til og erfaring med bæredygtighed og med internationalt investornetværk

Den endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Sidst opdateret: 02.10.2019