Skalering Gennem Digitalisering & Internationalisering: TakeOff

Udbud / markedsafdækning deadline: 20. september 2019

Generelle oplysninger

Udbuddets titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale med oplægsholder vedr. målsætning og strategiprocesser blandt mode og design virksomheder.

Udbyder

Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø,
CVR nr. 40084711


Dato

9. september 2019

Deadline for tilbud

20. september 2019


Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Camilla Wendt
e-mail: cwe@ehhs.dk,
tlf.: 41886605

Præsentation af udbydende virksomhed

Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden yder uvildig sparring til virksomheder om forretningsområder som vækst, eksport og job. Vi er organiseret med over 30 konsulenter med stor specialisterfaring og indgående branchekendskab fra arbejde i det private erhvervsliv.


Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Profil

Vi søger en rådgiver, der kan facilitere et oplæg omkring målsætning og strategiprocesser i mode og design virksomheder. Det må meget gerne bære præg af en kreativ tilgang til ovenstående. Derudover skal der holdes yderligere et oplæg om, hvilke overvejelser der for mode og design virksomheder kan være nyttige ift. bestyrelse, medarbejdere og finansiering set fra et internationalt perspektiv. Udover indeværende beskrivelse af projektet vil tilbudsgiver blive mundtligt briefet om projektet af udbyder, såfremt det ønskes/er nødvendigt.

Potentielt omfang

Omfanget af opgaven vil være 2x 60 min oplæg på to forskellige workshops i efteråret 2019 (hhv. 2. oktober og 27. november).

Eksempel på tidligere programstruktur

sdi-forløb-eksempel-udbud

Opgavens mål og succeskriterier

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter følgende målbare resultater, milepæle og delmål:

 • Strategi målrettet branchen med baggrund i analyse benchmark.

 • International strategi vedr. etablering af bestyrelse, medarbejdere og finansiering.

 • Forslag til branchespecifikt indhold.

 • Delvis facilitering af 2 workshops i efteråret 2019 og efter nærmere aftale. Se forventet programstruktur ovenfor.

 • Indhold til 2 sessions på 1 times varighed per.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Vi forventer at modtage et skriftligt tilbud, der som minimum indeholder:

 • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik

 • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav

 • Angivelse af pris. Prisen bedes angivet som pris for hele forløbet hhv. pris per oplæg.

 • Forventet tidsplan samt tidsforbrug for udvikling.

 • Evt. forudsætninger for tilbuddet

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Om programmet

 1. Resume af programmet 
  Virksomhederne deltager i et Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden program, som er målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med internationalt skaleringspotentiale. Programmet er organiseret i et faciliterings-forløb med facilitatorer fra Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden, workshops, samt i visse tilfælde rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Deltagerne bliver præsenteret for udfordringer relateret til eksport fx i forhold til eksportmodel, markedsbearbejdning test og planlægning med det mål at kvalificere virksomhedernes internationalisering og forberede dem på følgende sandsynlige udfordringer.

 1. Mål 
  Programmet munder ud i en vækstplan, som virksomhederne derefter selv afprøver i praksis.

 1. Programmet dækker 
  Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af den internationale vækstplan.

 1. Krav til tilbudsgivende virksomhed 
  Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

 1. Baggrund for udbud 
  Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende udbud er et led heri. Udbuddet gennemføres i samarbejde mellem en facilitator fra programmet og en repræsentant fra Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden.

Vurderingen af tilbuddet foretages ved en sammenvejning af pris- og kvalitetskriterier, med følgende vægtning:

 • Pris: 35%

 • Kvalitet: 65%

Indkøbet kan ændres i overensstemmelse med de ændringer som måtte komme fra Erhvervsstyrelsen.

Indkøbet kan bortfalde som følge af ændringer fra Erhvervsstyrelsen, og Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden forbeholder sig ret til ikke at benytte sig af de indkomne tilbud.

Sidst opdateret: 09.09.2019