Sentio Simulation: Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale med rådgiver vedr. internationalisering og salg

Markedsafdækning deadline: 30. september 2019.

Generelle oplysninger

Udbuddets titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale med rådgiver vedr. internationalisering og salg

Udbyder

Sentio Simulations ApS Viborggade 70, 4. sal

CVR: 36735627

Dato

17. september 2019

Deadline for tilbud

30. september 2019


Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Simon Egenfeldt-Nielsen

tlf: 40107969

mail: sen@sentio.net

Præsentation af udbydende virksomhed

Sentio Simulations ApS har udviklet en løsning rettet mod bilfabrikker, hvor der baseret på eksisterende ingeniørdata i PLM-system med minimal manuelt arbejde kan skabes en interaktiv 3D træningssimulation til samlebåndsarbejdere.

Virksomheden har hovedkontor i København, hvor der sidder 3 co-founders, mens der er et extended team i Ukraine på 5 personer. I dag er løsningen ved at blive rullet ud i PSA og BMW.


Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

For at udvikle en konkret, valideret og handlingsorienteret vækstplan trykprøves den løbende direkte op imod to nøglekunder hos Sentio i en iterativ process. Vækstplanen har initialt fokus på at definere core offer, value prop og story og hvordan det bringes ind i store og komplekse enterprises med henblik på at lukke strategiske og langsigtede aftaler. Der søges en rådgiver, der kan hjælpe med at markedsvalidere og understøtte nøgleantagelser og elementer i vækstplanen med særligt henblik på salgssiden. Dette sker gennem workshops og løbende møder.

Rådgiveren skal optimalt set have erfaring med start-ups, opbygning af salgs set-up, B2B salg, C-level salg og SaaS.

Udover ovenstående beskrivelse af projektet vil tilbudsgiver blive mundtligt briefet om projektet af udbyder, såfremt det ønskes/er nødvendigt.

OPGAVENS MÅL OG SUCCESKRITERIER

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter følgende målbare resultater, milepæle og delmål:

Aktiviteter

 • Planlagt og gennemført min. 2 halvdagsworkshop

 • Afholdt og gennemført min. 8 møder med ledelsen

Resultater

 • Klart defineret core story og value prop optimeret mod markedet (PPT)

 • Major Accounts strategi og plan for skalering af eksisterende kunder (PPT)

 • Valideret Go2market strategi og plan for nye kunder (PPT)

FORVENTET KONTRAKTSUM OG TILBUDSSPECIFIKATION

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik

 • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav

 • Angivelse af pris

 • Evt. mængderabat

 • Forventet tidsplan

 • Evt. forudsætninger for tilbuddet

 • Opgaven udbudes i 2 dele: 1). Q4 2019 (70 timer) 2). Q1 2020 (70 timer)

Det endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Sidst opdateret: 17.09.2019