Skalering der virker

Udbud / markedsafdækning med deadline den 26. maj 2019

Generelle oplysninger

Udbuddet dækker

Udbyder

Erhvervshus Hovedstaden Fruebjergvej 3, 2100 København Ø,
CVR nr. 40084711

Dato: 10 maj 2019

Deadline: 26 maj 2019

Fremsendelse

Sendes til relationschef Jacob Clausager på jcl@ehhs.dk

Spørgsmål

Relationschef Jacob Clausager, tlf. 3010 8090 / email jcl@ehhs.dk

Præsentation af udbybende virksomhed

Erhvervshus Hovedstaden yder uvildig sparring til virksomheder om forretningsområder som vækst, eksport og job.

Vi er organiseret med over 30 konsulenter med stor specialisterfaring og indgående branchekendskab fra arbejde i det private erhvervsliv.

Beskrivelse af opgaven

Erhvervshus Hovedstaden har siden starten af 2017 drevet netværket ”Skalering der virker”. Netværket sætter fokus på at skabe de bedste rammer for små- og mellemstore virksomheder (SMVere), der har overstået etableringsfasen og har blikket rettet mod fortsat vækst og udvikling.

Netværket er et interessentsamarbejde bestående af virksomheder, organisationer og politikere, der alle har kendskab til eller i SMV segmentet. Netværket mødes 4-6 gange om året og rammesætter kommende initiativer og bliver inspireret af indlæg, der oftest kredser om et fastlagt tema.

Derudover afholdes 4-6 events om året med et fagligt tema som fokus. Der arbejdes med fast kommunikationsplan, der strategisk inddrager sociale medier, nyhedsbrev, hjemmeside og pressearbejde. Der tages oftest udgangspunkt i cases og analyser.

Erhvervshuset samarbejder med en ekstern partner om at drive og udvikle netværket. Konkret indeholder denne rolle:

 • Konceptudvikling og fremdrift af netværket retning. Herunder:

 • faglige temaer

 • tilgang til markedet

 • strategisk kommunikationsplan

 • Udformning af indhold til sociale medier, nyhedsbreve og presse, fx i form af videocases og kronikker

 • Facilitering af 4-6 netværksmøder om året af ca. 3 timers varighed

 • Facilitering af 4-6 faglige events om året af ca. 2 timers varighed

 • Det er en fordel med betydelig forståelse for krydsfeltet mellem politik og virksomhedsdrift og udvikling samt et stort netværk i målgruppen.

Mål og succeskriterier

 • Succesfuld facilitering af netværksmøder, så der sikres fortsat fremdrift og opbakning fra alle medlemmer

 • Succesfuld facilitering af faglige events, så der sikres fortsat høj kvalitet i debatter og stort kvalitativt fremmøde

 • Udforme og eksekvere på strategisk kommunikationsplan, der øger synligheden af netværkets arbejde på sociale medier og i pressen

 • Konceptudvikling der sikrer, at netværket fortsat har den rette tyngde og balance i de faglige temaer

 • Konceptudvikling der sikrer, at netværket fortsat har en strategisk tilgang til markedet

Vi forventer at modtage et skriftligt tilbud, der som minimum indeholder:

 • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik

 • Forventet projektleder på opgaven

 • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav

 • Angivelse af pris pr. måned

 • Forventet tidsplan samt tidsforbrug for udvikling

 • Evt. forudsætninger for tilbuddet

Aftalens længde

Der forventes at indgå en 1-årig aftale, med option for forlængelse.

Evalueringskriterier

Ved evaluering af tilbuddet lægges vægt på:

 • Forståelse af opgaven

 • Erfaring (CV) og referencer

 • Pris

Sidst opdateret: 12.05.2019