Skalering der virker

"Skalering der virker" er et interessent samarbejde, der har til formål at sætte kraftigt skub i danske SMV'ers kæmpe vækstpotentiale.
Netværket, der består af skarpe politikere og erfarne repræsentanter fra erhvervslivet, arbejder på at skabe de bedste rammer for SMV'ers vækst. Alle i netværket har kendskab til skalering, og ved at samle relevante analyser, vigtige erfaringer, succesfulde cases og afgørende tiltag, kan vi sammen kreere de mest ideelle og bedste miljøer for SMV'er at vækste i.
Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)