Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om indholdsleverance til salg og marketing i Erhvervshus Hovedstaden

Indholdsleverance til salg og markedsføring
Udbud/ markedsafdækning.

1. Generelle oplysninger

Udbuddets titel : Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om indholdsleverance til salg og marketing i Erhvervshus Hovedstaden

Udbyder

Erhvervshus Hovedstaden; Fruebjergvej 3, 2100 København Ø,
CVR nr. 40084711

Dato: 4. april 2019

Deadline for tilbud: 15. april 2019

Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Niels Boje Lund, e-mail: nbl@ehhs.dk, tlf.: 41886602

2. Præsentation af udbydende virksomhed

Erhvervshus Hovedstaden yder uvildig sparring til virksomheder i hovedstadsområdet og Bornholm om forretningsområder som vækst, eksport, rekruttering m.v. Vi er organiseret med ca. 60 medarbejdere, herunder størstedelen som konsulenter med stor specialisterfaring og indgående branchekendskab fra arbejde i det private erhvervsliv.

Salg og marketing afdelingen er organiseret med egne, fuldtidsansatte medarbejdere, men har fra tid til anden behov for yderligere kapacitet til at øge produktionen.

3. Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Profil

Vi søger en (eller flere) rådgiver(e), der kan producere journalistisk og visuelt indhold (copywriting, grafisk produktion, videoproduktion) til anvendelse i salg- og markedsføringsafdelingens relations opbygning med Erhvervshusets kunder og øvrige interessenter. Kendskab til on-page optimering (SEO) er ikke et krav, men en fordel.

Potentielt omfang

Opgaverne spænder over tre opgavetyper:

  1. Produktion af journalistisk indhold;

  1. fremstilling af grafiske illustrationer;

  1. fotografi og videoproduktion;

fx artikler/posts til nyhedsbreve eller promovering af Erhvervshusets produkter / ydelser; illustration af tekstindhold gennem tegninger og anden visuel fremstilling; produktion af præsentationer; produktion af videoer til medarbejderbranding m.v. Udover indeværende beskrivelse af projektet kan tilbudsgiver blive mundtligt briefet om projektet af udbyder, såfremt det ønskes.

4. Opgavens mål og succeskriterier

Tilbudsgivers succesfulde leverance aftales fra opgave til opgave.

5. Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Vi forventer at modtage et skriftligt tilbud, der som minimum indeholder:

  • Tydelig angivelse af hvilken af de tre opgavetyper tilbuddet omfatter – dvs.
    i) produktion af journalistisk indhold; ii) fremstilling af grafiske illustrationer; eller iii) videoproduktion.

  • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik.

  • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav.

  • Angivelse af pris. Prisen bedes angivet som timepris. Tilbudsgiver kan derudover frivilligt angive eventuelle mængderabatter.

  • Evt. forudsætninger for tilbuddet.

Såfremt tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på mere end én af de tre opgavetyper; skal tilbuddet omfatte ovenstående specifikation for hvert af de tre opgavetyper.

6. Baggrund for udbud

Erhvervshus Hovedstaden er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende udbud er et led heri.

7. Øvrigt

Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet !

Sidst opdateret: 11.04.2019