7 x 3 timers-workshops: Vækstforløb for iværksættere

Opgavens titel

7 x 3 timers-workshops: Vækstforløb for iværksættere

Udbyder:

Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Dato:

28. februar 2019

Deadline:
14. marts 2019

Kommunikation:

Spørgsmål rettes til iværksætterkonsulent Lars Dancher, lda@ehhs.dk, tlf.: 41886613

Tilbud sendes tiltilbud@ehhs.dk, att. Lars Dancher, HIP – Vækstforløb for iværksættere

Om programmet HIP – Hovedstadens iværksætterprogram

HIP – Hovedstadens Iværksætterprogram tilbyder fagspecifikke workshops, webTV og værktøjer i forhold til alt det, der er godt at vide, når man starter en virksomhed. Ambitionen er at skabe et fleksibelt tilbud til alle iværksættere i Region Hovedstaden. HIP skal være tilgængelig, når det passer iværksætteren, og der bliver arbejdet med at blande forskellige læringsformer for at nå så varieret og bredt ud til målgruppen som muligt.

Ud over den fagspecifikke viden tilbyder HIP sparring med udgangspunkt i iværksætterens personprofil, da succes langt hen ad vejen afhænger af, om personen bag kender sine egne styrker og svagheder og er i stand til at inddrage andre kræfter i virksomheden.

I perioden august 2015 – december 2019 skal mindst 5.600 iværksættere deltage i HIP’s workshops. Målet er at gennemføre mindst 660 workshops i projektperioden.

Målgruppe for HIP generelt: Iværksættere – dvs. personer som er i gang med / har besluttet at starte virksomhed og virksomheder som er startet senest indenfor de seneste tre år. Målgruppen kan specificeres mere i forbindelse den specifikke workshop / workshopforløb.

26 kommuner i Region Hovedstaden er partnere i HIP og Erhvervshus Hovedstaden er projektholder. HIP får tilskud fra EU’s Socialfond og Region Hovedstaden.

Se mere om HIP på www.hipih.dk, hvor du også finder information om tilbud fra Iværksætterhuset og Københavns Erhvervshus, der er blandt HIP’s nærmeste samarbejdspartnere.

EHHS er opmærksom på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Erhvervshuset gennemfører denne annoncering for at leve op til EU’s krav om, at ydelsen er købt på ”markedsmæssige vilkår” og for at finde en samarbejdspartner, der kan løse denne specifikke opgave på den mulige måde.

Om opgaven

Erhvervshus Hovedstaden søger en samarbejdspartner, der kan afholde et forløb med 7 workshops af 3-timers varighed i tidsrummet kl. 16.30 til 19.30 i en periode på ca. 8-10 uger. Workshoppene skal afholdes med pitching, planlægning og strategieksekvering som gennemgående temaer, suppleret med inspiration og yderligere værktøjer der kan sikre vækst og udvikling i virksomheden.

Facilitatoren forventes at facilitere forløbet på 7 workshops med brug af yderligere 3-4 indlægsholdere, der leverer korte faglige indlæg efter aftale med Erhvervshus Hovedstaden. Se yderligere beskrivelse nedenfor. Facilitatoren forventes at drive en netværksdel mellem de 7 workshops samt selv dele sin egen succesfulde iværksætterhistorie som en del af en af de 7 workshops. Derfor søger vi en kendt profil fra iværksættermiljøet.

Målgruppen for dette forløb er iværksættere, som har etableret egen virksomhed og som allerede har sikret sig funding (enten selv eller via andre) og som enten er tæt på at have de første kunder i hus eller allerede er godt i gang med salget.

Hver workshop skal kunne håndtere 25 iværksættere. Programmet for workshopforløbet skal indeholde en blanding af opfølgning på deltagernes eksekveringsaktiviteter, praktisk træning af salgspitch, samt værktøjsorienterede, faglige input og praktiske hjemmeopgaver, der følges op på fra gang til gang.

Tilbuddet skal inkludere en samlet pris for afholdelse af et forløb, herunder kørsel og evt. materialer. Alle workshops bliver afholdt i Hovedstadsregionen. Erhvervshus Hovedstaden tager sig af al praktisk planlægning, herunder markedsføring, forplejning, lokaler m.m.

Såfremt workshops og samarbejdet er en succes, vil der være mulighed for afholdelse af samme workshop-række i anden halvår af 2019.

 1. Opgavebeskrivelse

Samarbejdspartneren skal:

 • Afholde mindst et forløb i foråret 2019.

 • Beskrive indhold og opbygning af forløbet

 • Facilitere de enkelte workshops på en måde, så iværksætterne kan arbejde praktisk med at eksekvere deres egen strategiske plan, træne deres pitch og se et link til de andre indlægsholdere.

 1. Generelle krav for alle workshops:

 • Workshoppen skal indeholde 1/3 opfølgning på eksekvering, 1/3 træning af salgspitch og 1/3 faglige indlæg fra del eksterne oplægsholder eller facilitatoren selv.

 • Der skal lægges vægt på, at deltagerne lærer noget de kan bruge dagen efter. Workshoppen skal derfor afsluttes med forslag til de næste skridt eller 3 gode råd, hvordan det faglige indlæg kan omsættes til resultater med det samme.

 • Hver workshop varer tre timer inkl. pause. Det forventes at facilitatoren bliver og netværker med iværksætterne umiddelbart efter hver workshop.

 1. Tilbudsspecifikation

Tilbuddet til Erhvervshus Hovedstaden bør specificere:

 • Pris for afholdelse af et forløb med syv workshops á 3 timer inkl. forberedelse.

 • Evt. rabat ved gentagelse af workshoppene i anden halvår af 2019.

 • Budgetrammen er max 45.000kr i alt eks. moms.

I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den efterspurgte opgave. Vurderingen bliver foretaget på baggrund af nedenstående evalueringskriterier.

Evalueringskriterierne og vægtningen af disse er følgende:

 • Pris: 40%

 • Kvalitet: 60%

Kvalitet bliver bedømt ud fra følgende 3 kriterier, som tilbudsgiver skal gøre rede for i et vedlagt bilag:

 • Faglige kompetencer ift. workshoptema.

 • Erfaring og kompetencer i forhold til undervisning og facilitering

 • Forståelse for og erfaring med iværksætteri

Sidst opdateret: 11.03.2019