Artikler og viden om bæredygtighed

Find vores introduktion til, hvad bæredygtighed egentlig betyder, artikler om affaldshierakiet og links til andre gode videnskilder.

I Copenhagen Business Hub møder vi årligt mere end 1000 virksomheder, der søger assistance til skalering, styrkelse af deres organisation, at komme ud på eksportmarkederne, innovation og meget mere. En stadig større del af de virksomheder, vi møder, ser forretningspotentiale i den grønne omstilling, der sker globalt.

Vi har samlet en del af den viden, vores erfaring og samarbejde med virksomhederne har givet os, i en række små artikler og publikationer - god læselyst.

Den grønne trappe

Vi har opsat en trappe med fire niveauer af bæredygtighed. Brug den til at få en forståelse af, hvor din virksomhed befinder sig.

Affaldshierarkiet

Løft affaldet opad! Affaldshierarkiet beskriver forskellige niveau for behandling af affald.

Sådan hænger bæredygtighed og forretning sammen

Det er det rigtige at gå i gang med at omstille din virksomhed til at være mere bæredygtig. Samtidig giver det også forretningsmæssig mening. Og det behøver ikke være så stor en opgave, som du tror.

Men hvad er bæredygtighed egentlig? Og hvad er det første skridt du kan tage, for at tage hul på arbejdet?

Publikation: Grøn Business - fremtiden er nu

Publikationen har til formål at sætte fokus på denne grønne omstilling og de tendenser, vi oplever i markedet og hos de virksomheder, vi arbejder med. Vores ambition er at tydeliggøre og konkretisere, hvad grøn omstilling handler om og komme med helt konkrete eksempler fra virksomheder, der har fået succes med grønne løsninger.

Links til andre dygtige aktører

Der bliver arbejdet med bæredygtighed hos mange forskellige aktører – kig f.eks. på disse, hvor der er gode værktøjer og inspiration:
Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)