Gennemtænk din marketingstrategi og arbejd målrettet

Udarbejd din marketingstrategi med samme alvor og analytisk refleksion, som da du udtænkte og nedskrev din forretningsplan. Marketingstrategien er nemlig handlingsplan for, hvordan du arbejder målrettet frem mod de mål, du har sat dig i din virksomhed.

 

Internettet flyder over med gode råd til, hvordan du udarbejder en virkningsfuld marketingsstrategi, lægger en marketingsplan og eksekverer på begge dele. Der bruges mange forskellige og flotte begreber om teorier, tilgange og modeller til at forklare og eksemplificere dette vigtige arbejde, og det kan let virke meget kompliceret at komme i gang med at udtænke en marketingsstrategi.

Men det behøver det ikke at være. Grundlæggende handler en god marketingsstrategi om at reflektere over, gøre dig klart og notere ned, hvordan du vil nå de mål, du ønsker at nå i din virksomhed. Dén marketingsstrategi skal du følge op med en marketingsplan, der er mere konkret eksekverende.

Men vigtigst er det først at få lidt struktur på de strategiske overvejelser. Læs mere herunder:

Hvad er en marketingstrategi?

Din marketingstrategi er en beskrivelse af det arbejds- og handlingsforløb, du og din virksomhed skal igennem for at nå de mål, du/virksomheden har vedtaget.

Målene kan være alt fra at være selvkørende og synlig på hjemmemarkedet - til at være verdensdominerende og have en solid forretning - og marketingsstrategien er en beskrivelse af det forløb, din virksomhed skal igennem for at nå målene.

Udarbejdelsen af en marketingsstrategi er derfor ikke ens for alle. Din marketingsstrategi er din og er en refleksion over, hvilken vej din virksomhed skal, hvordan du overkommer vejen, så og sige. En marketingsstrategi bør derfor altid have rod i en grundig selvrefleksion - og en grundig virksomhedsanalyse - indeholdende vurderinger af og stillingtagen til marked, forbruger, konkurrenter mm.

Hvad er forskellen på en marketingstrategi og en marketingsplan?

Hovedforskellen mellem en marketingstrategi og en marketingplan er, at markedsføringsstrategien fungerer som en handlingsplan for at nå et mål, mens marketingsplanen er det sæt af konkrete tiltag og foranstaltninger, der skal iværksættes og gennemføres for at opfylde marketingsstrategien.


De to ting hænger uløseligt sammen, men marketingsstrategien er en strategisk plan, der danner grundlag for udførelsen, dvs. to-do-listen og værktøjskassen, dvs. marketingsplanen.

Hvorfor er en nedskrevet marketingsstrategi vigtig at have?

Det er ikke nok at gøre sig gode tanker og holde veloplagte sparringsmøde i virksomheden omkring marketingsindsatsen. Beslutningerne og dermed retningen og målene skal formuleres i en overskuelig strategi, fordi denne fastholder dig og virksomheden på at gøre det, I har aftalt.

En nedskrevet strategi gør det desuden nemmere at vurdere, om de rette kompetencer er i virksomheden eller om nye kompetencer er nødvendige, om hele virksomhedens arbejdsfokus på tværs af alle afdelinger harmonerer med strategien - og om nye konkurrenter, muligheder, trends eller forbrugerpræferencer skal implementeres i din marketingsstrategi.

Sådan udarbejder du en marketingstrategi

At udarbejde en marketingsstrategi handler om at spørge dig selv og relevante medarbejdere om, hvad I virkelig vil med indsatsen. Derfor er er nedenstående formuleret som en række spørgsmål i kursiv, som du/I skal stille jer selv.

Hvad er formålet med din marketingstrategi?

Det kan lyde banalt, men det er afgørende at vide og kunne formulere, hvorfor du/I påbegynder dette marketingsstrategiarbejde. Disse besvarelser og begrundelser vil være jeres støtte gennem hele processen, når der melder sig tvivl eller forvirring på banen.

Vær helt klar i spyttet: Hvad vil du/I med jeres marketingsstrategi? Og hvorfor er det vigtigt, at I har en marketingsstrategi?

Ved at besvare disse spørgsmål kort og kontant - jo kortere, jo bedre - så fokus og formål bliver en klar rettesnor for dig/jer. Formålet skal være krystal klart for alle i virksomheden, alle skal ’købe ind på det’, og det samme skal målet være. Jo enklere og klarere, jo bedre.

Hvem/hvad er din virksomhed?

Marketingsstrategien handler om din virksomhed - og derfor er en del af fundamentet for strategien også en analyse af, hvem og hvad din virksomhed er, en såkaldt afsenderanalyse.


Analysen skal besvare følgende:

 • Hvad er din virksomheds forretningsstrategi – og hvordan understøtter din marketingsstrategi bedst denne?
 • Hvordan fungerer det marked, som virksomheden opererer på? Forbrugersegmenter, trends, påvirkninger?
 • Hvilke interessenter har din virksomhed? Hvem har en økonomisk/faglig interesse i din marketingsstrategi? Hvem kan tænkes at have en negativ indflydelse? Hvem kan bidrage positivt med f.eks. viden eller kontakt til potentielle kunder?
 • Hvordan fungerer dine nuværende salgs- og marketingprocesser? Hvornår fungerer samarbejdet mest optimalt? Kan noget forfines eller gøres mere enkelt? H?
 • Hvad ved du om din virksomhed fra tidligere markedsanalyser, rapporter og undersøgelser, som kan være gavnligt for udarbejdelsen af din strateg? Dan dig også et overblik over eksisterende og manglende indhold.
 • Hvordan er din virksomhed online tilstede? Sociale medier og website - hvad trænger til en opdatering, et re-design, en ny struktur? Er I interagerende nok på sociale medier?
 • Hvilke medarbejderressourcer og kompetencer har du/virksomheden at gøre godt med? Har I de rette kompetencer om bord? Har I hænder nok til at indfri målene? Eller er målene for mange?
 • Kan det betale sig for dig at få hele eller dele af marketingsarbejdet udført af eksterne?

Efter at have besvaret ovenstående, er du formentlig opmærksom på, hvor mange aspekter af din virksomhed, din marketingsstrategi berører. Af samme årsag kan du sikkert godt se meningen i at få tænkt alle disse aspekter igennem, før du/I lægger jer fast på en eksekveringsretning for marketingsstrategien.

Hvem skal din markedsføring ramme?

Når du har styr på, hvem/hvad din virksomhed er, er det tid til at rette fokus mod, dem din marketing skal ramme. Hvem vil du gerne i kontakt med? Og hvorfor?

Det er ikke konkret nok at have ’alle kvinder i Danmark’ eller ’europæiske B2B-virksomheder’ som målgruppe - du skal være mere specifik i din selektion. Det vil altid være en prioritering og et strategisk valg at definere sin målgruppe så skarpt, men det er vigtigt. Spredehagl rammer - måske - nogle derude. Du skal arbejde strategisk og målrettet - og ramme de rigtige.

Mange vælger at udarbejde navngivne personaer, for at beskrive og visualisere, hvad der kendetegner den valgte målgruppe eller typiske kunde. Uanset, om du vælger at kun beskrive din målgruppe på skrift eller decideret udføre en stor papfigur af din yndlingskunde, som du navngiver og ’taler’ med, så er det vigtigt, at have sit kundesegment meget levende for øje. At du kender dem ’ud og ind’ og har indblik i deres øvrige præferencer, valg, bekymringer osv.

Det skulle gerne gøre det lettere at kommunikere direkte til dem - og at ramme dem på nøjagtig de tidspunkter, de agerer på deres foretrukne sociale medie-platforme. Jo bedre du kender og forstår din(e) målgruppe(r), jo større chance for succes med din marketingsstrategi har du.

Hvad er din markedsposition?

Din marketingsstrategi hviler også på et overblik over, hvordan det forholder sig med din markedsposition og dermed potentielle konkurrenter. Og her er det vigtigt at være grundig og ikke kun kigge på de konkurrenter, der tilbyder/udbyder det samme som dig - men også dem, der taler til samme segment som dig. Moderne mennesker udsættes dagligt for en storm af kommunikation - og skal du gøre dig gældende marketingsmæssigt, skal du trænge igennem i den storm af budskaber. Derfor skal du kende de andre ’stemmer’.

Så: Identificér dine konkurrenter, kortlæg hvilke typer indhold de sender ud og brug et (gratis) program til at finde ud af, hvilke dele af dine konkurrenters content, der performer bedst.

Hvordan positionerer du dit brand?

På baggrund af ovenstående analyser af din virksomhed, din målgruppe og dine konkurrenter/markedet skal du finde dit ’blue ocean’, dvs. den bedste positionering for din virksomhed, hvorfra du kan kommunikere stærkt og skabe god business uden at blive overdøvet og overhalet af dine konkurrenter.

Dit ’blue ocean’ ligger i krydsfeltet mellem hvad dine målgrupper efterspørger, hvad din virksomhed har en interesse i at tale om, og den type af indhold, dine konkurrenter allerede udbyder.

Hvilken forskel gør dit brand?

Dit brand skal have et statement, dvs. en vinkel eller et budskab, der tydeligt angiver din mission - et par sætninger, der helt tydeligt fortæller, hvilken forskel din virksomhed vil gøre for målgruppen, samt hvordan du/ vil gøre det. Sørg for at have målgruppen i centrum - tal direkte til dine kunder - og gør det let forståeligt som starten på en artikel - hvem gør hvad og hvorfor er det vigtigt.

Eksempel: "Passion Kommunikation hjælper virksomheder og organisationer til at opnå større synlighed og dermed bredere indflydelse i relevante brancher og publikationer via et strategisk og relationelt PR- og kommunikationsarbejde - funderet interviews, strategisk formidling af brand og mission, branchenetværk, fagviden, strategisk sparring, produktion af indhold til interessenter mm.”


Som når du skriver en artikel: Sådan skriver du en god pressemeddelelse

Hvordan tjener du på din marketing?

Din marketingsstrategi er rammen for, hvordan du har du har tænkt dig at tjene penge på dine forretningsmæssige mål. Det hele handler om at tjene penge - og derfor skal du sætte dig ind i begrebet ROI.

ROI er et udtryk, som anvendes inden for økonomiens og virksomhedernes verden, og som er en forkortelse for Return On Investment - et udtryk for, hvor meget du får ud af en given investering eller indsats - i denne sammenhæng, hvor meget omsætning du får ud af din marketingsindsats.

Læs mere her: https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp

Og her: http://www.marketingmo.com/campaigns-execution/how-to-calculate-roi-return-on-investment/

Tilføj en SEO-strategi

Google er alle forbrugeres (globalt set) foretrukne sted at gå hen, når de skal handle, har et problem, har brug for hjælp, keder sig, ønsker (bevidst eller ubevidst) at købe noget osv.

Derfor skal du tilføre din marketingsstrategi en SEO-strategi. SEO betyder søgemaskineoptimering på dansk og er et udtryk for, at din hjemmeside, dine produkter, tekster, billeder osv. er tilføjet tekst og koder, som bliver opdaget af Google, hvilket dermed kan lede trafik til dit site, dvs. potentielt mere salg.

Din SEO-strategi skal være en plan for, hvordan du optimerer det indhold, du udgiver på din virksomheds platform, således I tiltrækker den størst mulige mængde af organisk trafik fra Google.

Find både professionel hjælp og hjælp til selvhjælp på Google.

Hvilke kanaler skal din marketing udbredes via?

Din marketingsplan skal også indeholde en medieplan- eller en udgivelsesplan som nogen kalder den. Det skal være enkelt og overskueligt at følge med i, hvilket marketingsindhold, der skal udsendes hvornår og hvor.

Du kan med fordel opdele dit skema (i fx Excel) i egne medier, betalte medier og via relationer/medieforbindelser:

 1. Egne medier er medier, I selv ejer og har kontrol over: Hjemmeside, nyhedsbrev, bøger, magasiner, katalogeer, bannere på virksomhedens facade osv.

 2. Betalte medier er medier, I betaler for at blive vist i: Annoncer i avisen, annoncering på sociale medier, Google Adwords, annoncer forklædt som artikler osv.

 3. Relationer/medieforbindelser: Medier, hvor I opnår omtale, som I ikke direkte betaler for, f.eks. fordi I har hyret en PR-person til at sørge for, at udvalgte medier og redaktører får nys om jer og jeres produkt eller fordi I selv har et stort netværk i mediebranchen, I kan trække på.

Det er vigtigt at have kog i gryden på alle tre fronter - for det er forskellige dele af din marketingsstrategi, du kan styrke, ved at bruge disse. Men sæt dig ind i, hvordan du rammer din målgruppe bedst - og hold fokus på den markedsføring.

Men overveje, hvordan du bruger din tid og penge bedst - og hvad du (eller andre i virksomheden) reelt har tid til at eksekvere på. Det kan af og til betale sig at få marketingsindsatsen og kommunikationen håndteret af professionelle, der er vant til disse manøvrer og mekanismer. Desuden bliver arbejdet gjort til tiden og effektivt.

Evaluer løbende ROI på de forskellige platforme og effekten på målgruppen, så du sikrer dig, at din indsats er value for money.

Hold styr på din data

Lav en oversigt over de datakilder, I vælger at måle på i forbindelse med marketingsstrategiens udfoldelse, så I ved, hvad I måler - og dermed kan sammenligne data fra periode til periode. Nedskriv også en proces for analyse og afrapportering af disse datakilder.

En god datastrategi sikrer, at du på ethvert givent tidspunkt har tilstrækkelig og brugbar data til at få et overblik over status, udvikling, effekt og resultater af dit arbejde med marketingsstrategien, dels får du mulighed for at analysere årsager og sammenhænge imellem ovenstående, så du/I kan kvalificere og forbedre indsatsen.

Og glem ikke at du skal overholde marekdsføringsloven, læs mere i denne artikel: Markedsføringsloven - kend din spillebane og overhold reglerne

Kort sagt skal du:

 • Få styr på dit formål - og formulér det

 • Kend din målgruppe og dennes behov

 • Kend dit marked og dine konkurrenter

 • Spil på det unikke ved dit brand/produkt

 • Hav styr på, hvad du vil sende ud via hvilke kanaler

 • Sørg for, at din indsats er målbar - lokaliser datakilder

Vil du vide mere om markedsføring?

Find konsulenter, viden, tilbud og cases om emnet markedsføring.

Find mere om markedsføring

Brug for at snakke med vores forretningsudviklere om markedsføring?

Per Nygaard

Per Nygaard

Se fuld profil

Vivi N. F. Kowalczyk

Vivi N. F. Kowalczyk

Se fuld profil

Chelsea Dawn Davis

Chelsea Dawn Davis

Se fuld profil

Christian Brix

Christian Brix

Se fuld profil

Mads Eriksen

Mads Eriksen

Se fuld profil

Kim Meyer-Karlsen

Kim Meyer-Karlsen

Se fuld profil

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)