Skab din egen forretningsmodel for din virksomhed

Der findes mange modeller og opskrifter for, hvordan du skaber en fuldendt forretningsmodel for din virksomhed. Uanset, om du skal starte op eller trænger til et ‘eftersyn’ af din eksisterende virksomhed, giver de mange modeller og begreber dig nogle pejlemærker og inspiration til at skabe en forretningsmodel, som passer til netop din virksomhed.

 

I denne artikel får du viden om, hvad en forretningsmodel egentlig er – og hvad du kan bruge den til.

Men hvad vigtigere er, så får du i denne artikel indblik i nogle af de mest brugte modeller, begreber og perspektiver – og al den viden kan du bruge, når du skal igennem din egen forretningsmodel-proces for derigennem skabe din egen forretningsmodel, der består af de elementer, der er vigtigst i din virksomhed.

Med andre ord: Dyk ned i følgende begreber og modeller – og skab så din egen forretningsmodel.

Hvad er en forretningsmodel?

En forretningsmodel beskriver, hvordan en virksomhed skaber værdi for sin kunder og dermed for sig selv.

I forretningsmodeller er der ofte flere mekanismer og faktorer, der påvirker og er afhængige af hinanden samtidig, og derfor kan forretningsmodellen for din virksomhed være svær at håndtere eller overskue i detaljer. F.eks. er prisen på din vare afgørende for måden, du tjener penge på, som hænger sammen med, hvilke kunder du har, som igen læner sig op ad dit forretningskoncept.

En forretningsmodel er derfor ikke en statisk ting, du kan ’udfylde’ ved virksomhedsstart, arkivere i en skuffe og så er den ged barberet. En forretningsmodel er lige så organisk og transformerende, som din virksomhed, samfundet og skiftende markeder er det.

Derfor giver det mening, at få et overblik over, hvilke elementer i din virksomhed, der primært er i spil og hvordan de påvirker hinanden - men også at justere dette overblik løbende, i takt med at forskellige faktorer ændrer sig. Derfor skal du lave din egen forretningsmodel med udgangspunkt i skabelonerne og begreberne præsenteret nedenfor - for dermed at have et overblik over de faktorer, der er i spil i din virksomhed.

Hvordan er en forretningsmodel forskellig fra en forretningsplan?


Pas på med at forveksle din forretningsmodel med din forretningsplan. Sidstnævnte er en konkret plan for, hvordan du har tænkt dig at starte, udvikle eller afvikle din virksomhed, en slags tjekliste eller fremadrettet plan for gøremål og udviklingsmål.

En forretningsmodel er et organiske overblik over de faktorer - både indefra- og udefrakommende - der har betydning for, hvordan din virksomhed klarer sig. Med andre ord har du i din forretningsmodel et overblik over, hvilke ’håndtag’ du har at justere på i din virksomhed.

Hvordan skaber du din egen forretningsmodel?

Fordi en forretningsmodel er en kompleks størrelse, kan du ikke blot udvikle den i et rap - eller bare forholde dig til de interagerende faktorer én gang. En god og brugbar forretningsmodel kræver, at du løbende kigger på den, forholder dig konstruktivt til, om du har overset noget, om noget har ændret sig, om noget SKAL ændre sig, om du har draget dig nye erfaringer, der skal implementeres osv.

Selvom du skal skabe din egen forretningsmodel, så kan du læne dig op ad forskellige modeller og fagbegreber for at sikre, at din analyse kommer hele vejen rundt om de påvirkende faktorer i din virksomhed. I denne artikel tages der generelt udgangspunkt i den schweiziske forretningsteoretiker Alexander Osterwalders teori om ’business modeling’ og hans ’Business Model Canvas’. Hans teorier er formidlet på mange forskellige måder - og du kan bruge dem på den måde, du foretrækker, for det vigtigste er, at du får analyseret alle faktorer i din virksomhed og har et overblik over disse og deres indbyrdes påvirkning af hinanden.


Begynd din forretningsmodel med et overblik via Business Model Canvas

Modellen ’Business Model Canvas’ har siden Alexander Osterwalder (og Yves Pigneur) i 2010 udgav dette været et meget populært værktøj til at konstruere sin egen forretningsmodel og dermed få overblik over din virksomhed - uanset, om du skal starte op eller gerne vil ændre din virksomhed. Modellen - eller rettere brain-storm-arket - ser sådan ud:

Uddybning af de fem trin og delelementerne i forretningsmodellen

Trin 1: Idé og koncept

Fortæl din historie om dit produkt og din ide på en overskuelig måde, så både potentielle kunder, investorer og andre aktører forstår dit budskab. Du skal kunne forklare din forretningsidé, så stort set alle kan forstå den, og du skal helst kunne gøre det på både 10 sekunder, 3 minutter og 15 minutter - så du både har et elevator-pitch, et tilfældigt-møde-i-bussen-pitch, samt et middagsselskabs-pitch klar på tungen. Men andre ord skal du vinkle din ide, din historie og din virksomhed, så alle - uanset baggrund, tid eller faglig indsigt - forstår din ide klart.

Det kan have den fordel, at vedkommende tager din ’historie’ med sig videre og måske fortæller den til den rigtige samarbejdspartner - eller også at du bliver helt skarp på, hvem du er og hvad du vil i din virksomhed. Når du ved dét, bliver det nemmere at målrette din energi mod det, du siger, du vil.

Kunder og brugere

Få helt styr på, hvem der skal købe dit produkt, hvordan de skal anvende de, samt hvor ofte de får brug for at købe det igen, hvis det er tilfældet. Få styr på kundesegmenter, grupper, entusiastkunder, lejlighedsvise kunder, om du sælger B2B, dvs. business to business, eller B2C, business til consumer - og hvilke målgrupper du henvender dig til begge steder.

  • Sælger du rengøring til en medicinalvirksomhed, sælger du i virkeligheden rengøring til hende, der har ansvaret for rengøringen internt - hvem er hun?
  • Sælger du smykker - sælger du så både smykker, til hende, der skal have dem på, og ham, der skal købe dem til hende?
  • Sælger du til en bestemt landsdel, et bestemt socialt segment, mennesker inden for en politisk overbevisning eller et andet defineret segment?

Du kan have mange forskellige typer kunder, der køber dit produkt i mange forskellige situation og af lige så mange grunde - og alle disse skal du have et overblik over. Hvad dit produkt skal kunne for at tilfredsstille disse - hvad det skal gøre for lige præcis dem.

Du skal kende dine kunder og deres motiver - også nye kunder i nye markeder - for at købe dit produkt, så du kan målrette dit salg og din kommunikation mod dem.

Trin 2: Overblik

Skab dig et overblik over, om der er et marked for dit produkt, hvilke konkurrenter du har, hvilke segmenter du arbejder i. Tilegn dig viden, spørg potentielle brugere og kunder, afdæk behov og efterspørgsel, lav markedsundersøgelser mm.

Overvej at deltage på markeder, messer og andre steder, hvor mange mennesker er samlet og er modtagelige for nye indtryk.

Overvej også at benytte Facebook-annoncering, sales promotions, åbent hus, demonstrationer eller andet, der øger opmærksomheden på dit produkt.

Sørg naturligvis også for professionel PR - public relations - så der arbejdes professionelt og strategisk med at få dit budskab ud i medierne.

Når du har styr på, hvad du skal sælge til hvem, skal du også have styr på, hvordan du gør det. Her er fokus på salgskanaler, kunderelationer og indtjeningsmodeller - så her skaber du det fundament, du skal stå på i den videre proces.

Så vær grundig. Tag ud i verden og tjek, om dine antagelser reelt holder i virkeligheden. Ellers kan det både kost dig tid og penge, når du senere skal justere din viden og dit produkt til.

Trin 3: Forretningssetup

Stop op og vurder, om du har det rigtige setup i din virksomhed for at kunne lykkes. Identificer de reelle omkostninger ved at udføre din forretningside i den virkelige verden - og gennemtænk, om du har styr på, hvad der skal til for at producere, sælge og vedligeholde produktet. Med andre ord skal du danne dig et overblik over omkostningsstrukturen i din virksomhed.

Søg evt. rådgivning hos konkurrenter, partnere eller andre faglige kompetencer. Der vil altid være en risiko forbundet med at involvere andre så dybt i din virksomhedsstruktur, men risikoen ved at overse vigtige parametre er ofte langt større.

Vær også bevidst om, om du opererer med en omkostningsdrevet tilgang, hvor du forsøger at minimere omkostningerne på forskellig vis – eller om du arbejder ud fra en værdidrevet tilgang, hvor du har fokus på værdibetonede temaer, f.eks. følelse af kvalitet, det lille ekstra mm., der kan øge omkostningerne men også værdifølelsen hos kunderne.

Trin 4: Prototyping

I dette trin tester du, om det du har regnet ud og planlagt i produktionen eller på ’tegnebrættet’, rent faktisk holder i virkeligheden. Fungerer produktet som du troede? Reagerer kunderne som forventet? Hvad havde du overset? Hvilke styrker kan du forstærke? Hvilke svagheder kan du kompensere for?

Hold evt. brugergruppe-interviews med udvalgte brugere/kunder og spørg dem, hvad de mangler eller ønsker sig mere.

Målet her er dels at fange fejl og misforståelser i opløbet, dels at stå stærkere og skarpere, når du går ’live’ med dit produkt/service/etc.
Tal med dine målgrupper - forstår de, hvad du vil med dit produkt? Kunne de forestille sig at købe det?

Kill your darlings hedder det i journalistik, når du sletter den indledning, du bare elsker, fordi den ikke rigtig virker. På samme måde skal du være klar på at lægge din ’kærlighed’ til dit produkt fra dig og tage imod gode råd og meninger med åbent sind. Du skal turde fjerne eller ændre lige præcis dét, du troede var det aller mest originale, hvis hele dine brugergruppe siger, at de slet ikke forstår eller vil have ’det’.

Trin 5: Tag springet

Du er nu klar til at føre din forretningsmodel ud i livet - for du har gennemtestet og analyseret din ide. Føler du dig ikke klar, er det en god ide at vente med at sætte alt i værk, træde et par skridt tilbage og reflektere over, hvad du er usikker på - og hvad du mangler af viden for at kunne blive sikker på dette område.

Spørg evt. professionelle erhvervsrådgivere om råd - har du husket alt? Er du kommet hele vejen rundt? Skyldes din tvivl noget reelt - eller er du bare nervøs?

Spørg også dit netværk om råd - mange vil gerne hjælpe. Men pas på - for mange kokke fordærver maden - og det kan være svært at vide, hvilket af de 20 råd, du har fået, du skal lytte til.

Spørg også andre fagligheder om råd - de vil kunne komme med input, du måske slet ikke havde overvejet.

Læs mere her: http://forretningsmodellen.dk/forretningsmodel/

Vil du vide mere om strategi?

/file/676567/ikon-mail.gifFind konsulenter, viden, tilbud og cases om emnet: Strategi.

Find mere om strategi

Vil du have sparring på din forretningsmodel? Tag fat i en af vores konsulenter

Susanne Krogh Petersen

Susanne Krogh Petersen

Se fuld profil

René Larsen

René Larsen

Speciale: lean startup, business model canvas, kreative erhverv, socialøkonomi

Se fuld profil

Per Striegler

Per Striegler

Se fuld profil

Per Nygaard

Per Nygaard

Se fuld profil

Morten Kolberg

Morten  Kolberg

Se fuld profil

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)