Den ultrakorte opskrift på strategi- og forretningsudvikling

Der er skrevet mange tykke bøger om, hvordan du som virksomhedsleder kan arbejde med at udvikle din virksomhed strategisk. Her får du maggiterningen, der giver dig overblikket og praktikken til at komme i gang.

Det helt korte svar på, hvorfor I som virksomhed bør bruge tid på en strategi er, at den er selve grundlaget for, at I kan skabe retning – værdiskabelse og motivation.

En strategi giver virksomheden en klar plan for, hvor den skal hen. Den indeholder typisk:

  • Mission – Hvad er virksomheden sat i verden for at løse? Giver det mening?

  • Vision – Hvor vil virksomheden gerne hen? Hvor ønsker den at være inden for en årrække?

  • Indsigt – Hvor kommer virksomheden fra – hvor kan den komme hen? (analyser af kunder, markeder, konkurrenter, udviklingsretninger/vækstscenarier etc.)

  • Action – Hvordan kommer vi derhen, hvor vi ønsker – med hvilke handlinger og hvem gør hvad, hvornår?

Med andre ord er strategien udtryk for jeres arbejde med mål, ambitioner og evnen til at eksekvere. Ofte vil jeg spørge ind til, om I har overvejet at medtænke FN’s verdensmål og specielt nogle af de mange delmål, der gemmer sig under de store temaer i verdensmålene. Flere og flere virksomheder arbejder op mod disse temaer, både fordi det er vigtigt og kan give konkurrencefordele, men også fordi det er en god måde at skabe mening på i sit strategiske arbejde.

Med en klar og tydelig plan for, hvor I vil hen som virksomhed, har I samtidig fået en plan, der er nem at kommunikere og nem at følge. Nu kan I sætte delmål, forfølge dem og hele tiden sætte dem op mod den store rejse mod visionen.

Min erfaring er, at mange ejerledere kan være ret udfordrede her, da det kan være svært at afsætte den nødvendige tid til at arbejde i et helikopterperspektiv, når hverdagen rammer, og man går i drift og foretager brandslukning. Det er her, jeg som forretningsudvikler kan udfordre og give dig som virksomhedsleder den ”forstyrrelse”, der kan bringe virksomheden videre og udfordre jeres virkelighedsbillede.

Alle virksomheder står nemlig over for, at det handler om udvikling eller afvikling. Græsset er hverken grønnere eller kønnere andre steder. Alle brancher er udfordrede, og alle virksomheder skal finde et fodfæste i den nye virkelighed, der er lig med konstant forandring og ofte også en enorm konkurrence fra nogle, der pludselig løser opgaven på en anden og smartere måde.

Analysefasen og de strategiske værktøjer

Denne fase starter med, at man ser på, hvor virksomheden kommer fra, og hvor den er i dag.

Man lægger en strategi for at få konkurrencemæssige fordele, og derfor skal der bruges en del krudt på analysearbejdet. Det er for det første eksterne analyser for at skaffe sig mere viden om kundernes adfærd, potentielle kunders købsmønstre etc. Her stiller I skarpt på, hvor det lige præcis er jeres virksomheds værdiskabelse sker? Hvad er det egentlig kunderne køber ind på?

For det andet skal I sætte gang i interne analyser, så I får et tydeligt billede af, hvor ”guldet” i virksomheden ligger. Dette sker som oftest med udgangspunkt i ERP-, økonomi-systemet i en kombination med CRM-systemet. Det handler om at få set på alle sine kundedata – og det er faktisk en øvelse, som bekymrende få virksomheder mestrer. Derfor begynd tidligt at opfange data om kunder, købsadfærd, konkurrenter mv.

For at få lagt den helt rigtige strategi, skal vi vide noget om produkternes/servicernes udvikling – hvilke tjener man penge på og hvilke skal måske snart afvikles? Ofte vil man opleve, at der kommer mange interessante observationer frem.

Er det f.eks. også 80/20 reglen, der gælder i din virksomhed? Dvs. at 20 % af kunderne udgør 80% af indtjeningen.

Hvis din virksomhed hører til de lidt større og har en del år på bagen, er der rigtig mange data at håndtere, og her kan nye værktøjer med fordel tages i brug, eller man kan få ekstern hjælp til at få lavet nogle relevante dataudtræk. Disciplinen hedder Business Intelligence.

I analysefasen hvor man søger at få skabt sig et overblik over de mange muligheder, kan man også arbejde med forskellige strategiske oversigtsværktøjer. Det kan f.eks. være SWOT- analysen, Business Model Canvas, porteføljemodel, strategilærred, konkurrencematrix og ikke mindst vækstscenarier. Læs mere om det i artiklen: De syv vækstscenarier – hvilke passer til din virksomhed?

Vil du vide mere?

Kim Meyer-Karlsen

Kim Meyer-Karlsen

Se fuld profil

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)