Virksomhedens handlingsplan

Hvordan får du som virksomhedsleder jeres strategi til at blive til virkelighed? Få et overblik over hvad jeres handlingsplan bør indeholde.

Det store spørgsmål, der hurtigt melder sig, når man arbejder med virksomhedens strategi, er hvordan man rent praktisk kommer derhen, hvor man ønsker at være. Her er organisationens involvering - det vil sige medarbejdernes engagement og motivation - helt essentielt for at lykkes.

Alle medarbejdere skal involveres i det strategiske arbejde – og det hellere i dag end i morgen. Kun på den måde får man ejerskab over de vigtige slag, der skal slås. Derfor er det vigtigt, at der opstilles mål og dertil hørende handlinger, der alle har tydeligt ejerskab, så alle både på individniveau og i teams ved, hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor.

I de fleste virksomheder vil man opleve, at der kommer masser af gode forslag fra medarbejderne, hvis de bliver involveret og føler, at de er en del af det strategiske arbejde og den endelige plan.

Har du først fået den nødvendige forankring i jeres organisation, kan forandringen for alvor begynde. Dette bringer mig frem til sidste punkt i den strategiske planlægning – nemlig virksomhedens transformation i form af en vækst- og handlingsplan.

Denne skal gøre jer i stand til at følge op på jeres fremskridt. Her arbejder du med at gøre jeres ledelse synlig og tydelig, og der skal kommunikeres internt om, hvor langt I er nået, hvem der har fået løst hvilke opgaver, og hvordan jeres resultater ser ud. En del af strategiarbejdet er således, at I får fastlagt en kommunikationsplan, så I sikrer, at I hele tiden fortæller om handlingsplanen og linker den til strategien.

Jeres overordnede handlingsplan kan tage afsæt i 4 hovedområder; nemlig forretningskoncept, kunderelationer, virksomhedsdrift og organisation. Nedenfor kan du læse mere om, hvad de 4 hovedområder dækker over, og hvilke spørgsmål I bør stille jer selv i arbejdet med at skabe en god handlingsplan:

 1. Forretningskoncept – det består af 5 grundlæggende områder:

 1. Idegrundlaget. Hvad er det for en mission virksomheden er på? Hvilke kundebehov er det den opfylder i hverdagen? Hvor stærkt er basiskonceptet? Kan jeres virksomhed undværes i morgen? Skal der arbejdes med det helt grundlæggende i virksomheden?
 2. Produkt- og serviceportefølje. Er der en god bredde i jeres sortiment? Er det optimeret ifht. pris/kvalitet? Er der alt for meget i sortimentet – skal det skæres til?
 3. Forretningsmodel. Det handler om evnen til at tjene penge. Er modellen snittet godt til? Står værditilbuddet knivskarpt over for de forskellige målgrupper, kundesegmenter? Er vejen ud til kunderne optimal? Er de rigtige markedsførings- og salgskanaler valgt? Er de rigtige leverandører og samarbejdspartnere valgt? Er der styr på planen og hvem, der handler med hvad, hvornår og med hvilke midler? Det er mange gange nødvendigt at have flere forretningsmodeller, tilpasset markeder, brancher og kunder.
 4. Kundeportefølje. En analyse og gennemgang af eksisterende kunder og hvad de generer af omsætning og indtjening er værd at bruge meget tid på. Det er her man kan lære af ”historien”. Hvem køber hvad, hvor meget og ikke mindst hvorfor og hvornår? Jo mere indsigt og viden I har om kunderne og deres adfærd des bedre vil I kunne betjene dem og sørge for at de forbliver kunder - også i fremtiden.
 5. Markedsposition. Hvad er virksomhedens position i branchen og på de markeder, I har valgt p.t. at være på? Hvor stor er markedsandelen? Er I markedsledende eller er I på vej til at blive det – eller er I måske sakket bagud?

 1. Kunderelationer – Her er der igen 5 områder I skal arbejde med, nemlig:

a) Salg & service, b) Markedsføring, c) Kommunikation og PR, d) Netværk og e) Branding

 1. Virksomhedsdrift – Her arbejdes der med disse 5 områder:

a) Økonomistyring, b) Finansiering, c) Produktion- og leverancer, d) IT-systemer og e) Faciliteter

 1. Organisation – Her skal I tage stilling til, hvilke handlinger I ønsker inden for:
 1. Ejerkreds/Bestyrelse, b) Medarbejdere, c) Samarbejdspartnere, d) Forretningsgange og e) Juridiske forhold

Hvis du gerne vil have mere indsigt i ovenstående, så ring til Kim på 30108117 eller skriv til kmk@ehhs.dk !

Når planen er lagt, og der er sat fokus på en række udvalgte områder med klare handlingsplaner, kan der ofte blive brug for eksterne rådgivere til at hjælpe jer helt i mål på forskellige områder. Hvis du ikke selv kender nogen og ønsker uvildig sparring om dette, kan vi i Copenhagen Business Hub være behjælpelige med at henvise til vores store netværk af dygtige samarbejdspartnere og eksterne rådgivere inden for alle områder.

Hvis jeg afslutningsvis skal summere det strategiske arbejde i virksomheden kort op, gælder det om at blive skarp på:

 • Retningen: Hvor vil I hen, med hvad, hvordan og hvornår?
 • Værdiskabelsen: Opnås på jeres top- og bundlinje, hvis I ved præcist, hvad det er I bringer ud til kunderne. Er det noget, der i sagens natur giver jeres kunder noget for pengene, er med til at afhjælpe et problem, reducere tid, omkostninger, gøre det lettere eller mere effektivt i hverdagen. Får produktiviteten i vejret mv.
 • Motivationen. Alle i organisationen er med og kender deres rolle på vejen mod målet

Ikke to virksomheder er ens, men det er min erfaring, at langt de fleste virksomheder kan skyde genvej til øget vækst ved at arbejde med en tydelig strategi. I Copenhagen Business Hub hjælper jeg hver dag virksomheder med at finde genvejen.

Vil du vide mere?

Kim Meyer-Karlsen

Kim Meyer-Karlsen

Se fuld profil

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)