SundVækst – virksomheder på Folkemødet 2019

Generelle oplysninger

Annonceringens titel: Kvalificering af virksomhedsvækstplaner: Forberedelse af SundVækst-virksomheders deltagelse i Folkemødet på Bornholm i juni 2019

Udbyder: Projekt SundVækst, Erhvervshus Hovedstaden (EHHS), Fruebjergvej 3,

2100 København Ø

Dato: 18. januar 2019

Deadline: 4. februar 2019

Kontaktperson / information: Spørgsmål rettes til: E-mail tilbud til:

Christian Brix Erhvervshus Hovedstaden

E-mail: cbr@ehhs.dk Projekt: SundVækst

tel. +45 30108102 Att.: Christian Brix

E-mail: cbr@ehhs.dk

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

Download tilbudsskabelon her

Baggrund for annonceringen

 1. Om SundVækst programmet:

SundVækst programmet er skabt af Erhvervshus Hovedstaden i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond. Hensigten er, at bistå virksomheder der ønsker at sælge til det offentlige – særligt inden for sundheds- og velfærdsløsninger og produkter – med at udvikle vækstplaner, som grundlag for at styrke deres salg markant.

Virksomhederne gennemgår et forløb over 4-5 måneder, som består af 3 centrale dele.

 • Workshops hvor udviklingen af virksomhedens vækstplanen sættes i relation til det offentliges efterspørgsel. Det offentliges efterspørgsel har både fællestræk og forskelle til den private sektors behov for varer og tjenester og det kan være vanskeligt at navigere for en utrænet virksomhed. Muligheder for at afprøve forretningsidé og argumenter overfor et panel af eksperter inden for det offentliges indkøb og på anden vis komme i dialog med det offentlige marked, og således opnå større indsigt i den kommunale sektors indkøbsbehov og kultur, fx på Folkemødet.
 • Mulighed for at indkøbe konsulentydelser, der bidrager til udviklingen af en ambitiøs vækstplan inden for et budget på kr. 95.000.

Undervejs støttes virksomheden af projektledere fra Erhvervshus Hovedstaden. Læs mere om SundVækst-programmet på: https://ehhs.dk/sundvaekst_1

 1. Om SundVækst- virksomhederne:

De medvirkende virksomheder er særdeles dedikerede og alle har interesse i at indlede eller skærpe deres salg til det offentlige, men samtidig, er de også meget forskellige. Det er virksomheder med mellem 5 og 35 ansatte, nyere og ældre virksomheder, som arbejder med serviceydelser baseret på IT eller egentlige fysiske produkter som er interessante ift. sundhed- og velfærd.

Virksomhederne er rekrutteret til SundVækst, fordi de har et stærkt ønske om at vokse gennem øget aktivitet inden for den offentlige sektor. Virksomhederne betaler for at deltage i SundVækst, men der også støtte fra Vækstforum Hovedstaden og EU’s Regionalfond til gennemførelsen.

 1. Om indkøbet:

EHHS er opmærksom på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

EHHS gennemfører denne annoncering for at leve op til EU’s krav om, at ydelsen er købt på ”markedsmæssige vilkår” og for at finde en samarbejdspartner, der kan løse denne specifikke opgave på den bedst mulige måde. Indkøbet vedrører således en vare-/tjenesteydelser under tærskelværdierne og uden klar grænseoverskridende interesse.

Annonceringsbeskrivelse

 1. Opgavebeskrivelsen: EHHS søger en samarbejdspartner, der kan bidrage til forberedelse og gennemførelse af SundVækst virksomheders deltagelse i Folkemødet på Bornholm fra torsdag den 13. juni til søndag 16. juni 2019. Ifm. deltagelse i Folkemødet ønsker SundVækst virksomhederne at kvalificere deres vækstplan og -strategi, ved at møde offentlige beslutningstagere og borgere som er de fremtidige aftagere og brugere af virksomhedernes sundheds- og velfærdsløsninger.

Tilbudsgiver bliver afregnet for det antal SundVækst virksomheder, der vælger at benytte sig af mulighed for tilbudsgivers tilbudte Folkemøde forløb. Det forventes at 3-7 SundVækst virksomheder deltager i Folkemøde-forløbet.

Tilbuddet skal inkludere en samlet pris for tilbudsgivers:

 • afholdelse af individuelle møder med virksomhederne, herunder kørsel og evt. materialer. Alle virksomhedsmøder bliver afholdt i EHHS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.
 • udarbejdelse og koordinering af en individuel aktivitets- og mødeplan for virksomhederne på Folkemødet
 • tilstedeværelse under Folkemødet ift. sparring/vejledning af SundVækst virksomhederne om den individuel aktivitets- og mødeplan
 • opfølgende møde med SundVækst virksomhederne efter Folkemødet
 • 3-4 statusmøder med Erhvervshuset før, under og efter Folkemødet
 • Gennemførelse af et netværksaktivitet for de deltagende SundVækst virksomheder ifm. Folkemødet på Bornholm mellem torsdag den 13. juni til søndag 16. juni 2019. Eventet forventes at være af ca. 1-2 times varighed, hvor de deltagende SundVækst virksomheder får en introduktion til Folkemødet, fagligt brief om Folkemødets tilbud og muligheder samt praktiske oplysninger.

Det forventes at tilbudsgiver anvender 12-15 arbejdstimer pr. virksomhed pr. forløb

Tilbudsgiver har desuden mulighed for at give tilbud på en option om:

 • Gennemførelse af et SundVækst event ifm. Folkemødet på Bornholm mellem torsdag den 13. juni til søndag 16. juni 2019. Eventet henvender sig til en bredere kreds af deltagere på Folkemødet med interesse for sundhed og velfærdsdagsordnen. Eventet skal give de deltagende SundVækst virksomheder mulighed for profilering.

 1. Tilbudsspecifikation

Tilbuddet til EHHS bør specificeres i nedenstående tilbudsskabelon.

Vurderingen bliver foretaget på baggrund af nedenstående evalueringskriterier, hvor vægtningen af disse er følgende:

 • Pris: 40%
 • Kvalitet: 60%

Kvalitet bliver bedømt ud fra tilbudsskabelonens evalueringskriterier, som tilbudsgiver sammen med de øvrige oplysninger skal gøre rede for i vedlagte bilag (Tilbudsskabelon)

EHHS forbeholder sig ret til ikke at benytte sig af de indkomne tilbud:

Tilbudsskabelon

1

2

Spørgsmål:

Spørgsmål: vi bemærker at der mangler at blive redegjort for 6 % i vægtningen af materialet

Svar: Det er en tastefejl - de 5 kriterier vedr. kvalitet skal hver vægte 12%. Så kriterium vedr. individuel opfølgning efter Folkemødet skal vægte 12% og ikke 6%. Materialet justeret 29. januar 2019.

3

Sidst opdateret: 29.01.2019