Vækstrettet Kompetenceudvikling 2 (VKU efterfølgende)

Dokumentation om udbud

Generelle oplysninger:

Udbuddets titel: Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale med telemarktingydelse

Udbyder: Erhvervshus Hovedstaden (EHH efterfølgende), Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Dato: 20.12.2018

Kontaktperson / information: Spørgsmål rettes til: E-mail tilbud til:

Per Striegler Erhvervshus Hovedstaden

E-mail: pst@ehhs.dk Vækstrettet Kompetenceudvikling

tel. +4531684113 Att.: Per Striegler

E-mail: pst@ehhs.dk

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

Baggrund for udbuddet:

Resume af programmet: EHH udbyder VKU, som er et program, der er målrettet SMV-virksomheder som søger ledelses- og kompetencemæssig udvikling.

 1. Mål: 60 virksomheder skal deltage i hele programmet
 2. Mødebehov: Anslået til mellem 100-150 over programmets levetid

Beskrivelse af ringeopgaven:

Udover ovenstående beskrivelse af projektet vil I mundtligt blive briefet om projektet typisk af projektlederen og den salgsansvarlige fra EHH

EHH leverer en ringeliste, der indeholder umiddelbart kvalificerede emner baseret på projektets mål og EHHs sædvanlige screeningskriterier, der er Skalerbarhed, Internationalisering, Finansiering, Eksekveringsevne, Vækstambition og organisatorisk kapacitet. Disse begreber vil blive uddybet. Kontaktpersonen er som oftest administrerende direktør eller anden ejerleder.

EHH kan aldrig screene 100% for ejerskab af virksomheden, og derfor stiller vi krav om, at I kontrollerer ejerskab (evt. på CVR.dk) og samlet størrelse på virksomheden. For at vi må arbejde med en virksomhed til VKU, skal den opfylde disse formelle krav:

 • Virksomheden skal have mellem 10-100 ansatte
 • Virksomheden skal have et dansk CVR-nummer og være dansk ejet
 • Omsætningen må højst være 50 mio. €, og en balance på maksimum 43 mio. €
 • Konsolideret størrelse (dvs. hele koncernen) skal leve op til disse krav, dvs. evt. moderselskaber/datterselskaber skal tælle med

Følgende virksomhedstyper kan ikke deltage i programmet:

 • Offentlige ejede virksomheder
 • Foreninger
 • Fonde
 • Primære erhverv, for eksempel landbrug

Hvis I fejlagtigt booker møder hvor ovenstående krav ikke er opfyldt, kan vi ikke acceptere at betale for mødet. Ved en timepris-fakturering forventer vi også en kreditnota baseret på en på forhånd aftalt antal timer.

Vi giver adgang til vores web-outlook kalender, for at I kan se konsulenternes kalendere og hermed booke møderne, mens I taler med kunden. Efter bookning fremsendes en kalender-invitation til konsulenten samt kunden, og i en særskilt mail til konsulenten orienteres konsulenten om kunden og samtalens indhold, gerne i et standardiseret PDF-format. I denne skal foreligge basale kontaktdata, kort referat af samtalen, CVR-nummer og en gentagelse af mødetid- og sted. Vores salgsansvarlige, John Weait Larsen, skal kopieres på al kommunikation (jwl@ehhs.dk).

Vi giver også adgang til vores cloudbaserede CRM-system, hvor vi forventer I slår alle emner op inden opringning og læser evt. kundehistorik, hvilket professionaliserer kundesamtalen. I tilfælde af bookning af møde skal der oprettes en kontaktnote med kort beskrivelse af samtalens indhold samt en tilknytning til en interessegruppe. Anslået tidsforbrug i ESCRM pr. møde vil være ca. 5 minutter.

Såfremt kunden ikke er registreret i ESCRM og møde bookes, vil EHH selv oprette kunden, oprette kontaktnote og tilknytning til interessegruppe på basis af den PDF-fil der fremsendes af mødebooker.

Inden påbegyndelse af kampagnen vil I modtage undervisning i systemet. I og med at alle møder registreres i vores eget CRM-system, er der ingen krav om yderligere rapportering udover en liste over de emner, der ved samtale viser sig at ikke at være i målgruppen. Det vil typisk være udenlandsk ejede virksomheder og IKKE-SMV virksomheder, og listen fremsendes efter endt kampagne. Desuden vil vi gerne have at fremsender en brutto-ringeliste efter endt kampagne med noteret bemærkninger fra de emner, der takkede nej til videre kontakt.

Vi forventer, at I i god tid, følger op på ikke-accepterede mødeindkaldelser, og at I ydermere, fredag ugen inden mødet er planlagt til at finde sted, sender en reminder-mail til kunden om næste uges møde med en konsulent fra EHH.

Hvis en konsulent, efter endt møde, er kritisk overfor kundens egnethed og motivation, vil vi tillade os at diskutere en kreditnota for telemarketingomkostningen på mødet.

Mål og succeskriterier for projektperioden

Vores telemarketingpartner skal bidrage til smertefri rekruttering af virksomheder, samt gennem et tæt samarbejde med EHH sikre at kundedata overgives på dagligt basis.

EHH forventer som udgangspunkt en hitrate (defineret som forholdet mellem antal holdte møder og antal kunder går i forløb hos os) på ca. 25-40%, men vi er bevidste om, at der er faktorer i spil, som en telemarketingleverandør ikke altid kan kontrollere.

Tilbudsspecifikation:

Projektet er finansieret dels af EU's socialfond, Hovedstadsregionens Vækstforum, virksomhedernes egen betaling og slutteligt i form af medgået tid.

Markedsafdækning indebærer indhentning af minimum 3 tilbud.

Som et element i markedsafdækningen forventer projektledelsen i EHH at gennemføre en række samtaler med aktører med erfaring i levering af telemarketingydelser.

Som en del af markedsafdækningen vil EHH bede om at modtage et tilbud som indeholder:

 • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik
 • Skriftlig bekræftelse på at I kan leve op til de ovenfor beskrevne krav
 • Et tilbud med 2 prismodeller:
  • Timepris (med bud på antal genererede møder på en time)
  • Mødepris
 • Evt. mængderabat
 • Forventet tidsplan
 • Evt. forudsætninger for tilbuddet

Eventuelle spørgsmål kan stilles til John Weait Larsen eller Per Striegler.

EHH skal bede om at modtage tilbud senest d. 9. januar, 2019. Tilbud bedes sendt til: pst@ehhs.dk og jwl@ehhs.dk Tilbuddet er også lagt på www.startvaekst.dk/ehhs.dk.

Sidst opdateret: 20.12.2018