Brandingekspertise søges til Vækstrettet Kompetenceudvikling 2019

Annonceringens titel: Samarbejdspartner til branding af Vækstrettet Kompetenceudvikling

Udbyder: Projekt Vækstrettet Kompetenceudvikling, Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Dato: 25. januar 2019

Deadline: 1. februar 2019 kl. 14.00

Spørgsmål og e-mail tilbud til:
Erhvervshus Hovedstaden (EHHS)
Projekt: Vækstrettet Kompetenceudvikling
Att.: Ole M. Meyer
E-mail: ome@ehhs.dk
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

1. Baggrund for annoncering
Vækstrettet Kompetenceudvikling programmet er skabt af Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden, SMV Danmark og EU’s socialfond.

Programmet Vækstrettet Kompetenceudvikling projektledes af EHHS. Siden projektstart i 2015 har mere end 180 SMV’er gennemført programmet, og Vækstforum Hovedstaden har netop godkendt en forlængelse af forløbet frem til foråret 2020. Programmet har til formål at styrke væksten i SMV virksomheder i Hovedstadsregionen gennem et faciliteret og strategisk kompetenceafklarings- og udviklingsforløb målrettet både ledelse og medarbejdere.

For yderligere information henvises til: https://startvaekst.dk/EHHS.dk/vaekstrettet-kompetenceudvikling_1

2. Opgavebeskrivelse
EHHS søger en partner til markedsføring og branding af programmet, for at sikre synlighed for relevante, ambitiøse, ejerledede vækstvirksomheder i hovedstadsregionen.

Deltagerne rekrutteres allerede gennem reference fra tidligere deltagere, og gennem outbound telemarketing. Disse aktiviteter skal understøttes af yderligere branding, herunder digital markedsføring i bred forstand, samt anden relevant branding aktivitet som fx videreudvikling af websitet www.vaekstleder.dk

 • Omfang: Det forventes at der afholdes 3 hold á ca. 20-30 deltagere, i alt ca 75 deltagere fra 60 virksomheder i perioden første kvartal 2019 til 1 kvartal 2020.
 • Tidsmæssig placering: Første hold starter 19. marts 2019, og efterfølges af et hold senere på foråret, samt et hold i begyndelsen af andet halvår 2019.

3. Forventninger til tilbud
Vi ønsker konkrete forslag til brandingaktiviteter, med angivelse af anslåede resultater.

 • Påtænkte virkemidler og aktiviteter
 • Hvem vil forestå arbejdet?
 • Hvordan sikres at EHHS involveres aktivt?
 • Eventuel inddragelse af andre leverandører?
 • Effektforventninger, eksempelvis kendskabsgrad, konkrete interessetilkendegivelser, antal rekrutterede deltagere
 • Økonomisk budgetramme baseret på de foreslåede aktiviteter.

4. Vilkår for tilbudsafgivelse

 • EHHS er opmærksom på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.
 • EHHS gennemfører denne annoncering for at leve op til EU’s krav om, at ydelsen er købt på ”markedsmæssige vilkår” og for at finde en samarbejdspartner, der kan løse denne specifikke opgave på den bedst mulige måde. Indkøbet vedrører således tjenesteydelse under tærskelværdierne og uden klar grænseoverskridende interesse.
 • Projektforlængelsen er godkendt af Vækstforum Hovedstaden og afventer pt. godkendelse af administrativ rammesætning i Erhvervsstyrelsen.
 • Indkøbet kan ændres i overensstemmelse med de ændringer som måtte komme fra Erhvervsstyrelsen.
 • Indkøbet kan bortfalde som følge af ændringer fra Erhvervsstyrelsen eller de pågående ændringer i Erhvervsfremmesystem, og EHHS forbeholder sig ret til ikke at benytte sig af de indkomne tilbud.
 • Tilbud indsendes til ome@ehhs.dk
 • Vurderingen foretages fortrinsvis på baggrund af de modtagne tilbud, og eventuelt ved uddybende interview med udvalgte bydere.
 • Spørgsmål til annonceringen stilles skriftligt til projektleder Ole Meyer på ome@ehhs.dk
 • Alle spørgsmål og svar offentliggøres umiddelbart under denne annoncering her på siden.

Sidst opdateret: 25.01.2019