Workshop: Innovations-tjek

Hvordan vurderer du din indsats, og hvad skal du prioritere fremadrettet for at skabe vækst i din virksomhed? Vi tager udgangspunkt i din virksomhed og fokuserer på de muligheder, I ikke udnytter i dag.

innovation800x300

En veltilrettelagt innovations indsats er afgørende, hvis du har ambitioner om vækst og overskud på bundlinjen.
Hvordan vurderer du din indsats, og hvad skal du prioritere fremadrettet for at skabe vækst i din virksomhed? Vi tager udgangspunkt i virksomhed og fokuserer på de muligheder, I ikke udnytter i dag.
Du får en unik mulighed for at målrette din indsats og en 4-ugers handlingsplan, der kan løfte din virksomhed til næste niveau - på én dag.
Du får en skærpet forståelse af innovationsarbejdet og en konkret handlingsplan, der understøtter vækst og en styrket bundlinje i din virksomhed.

Du får indblik i/kendskab til:

• Redskaber til at at lede og styre innovationsforløb
• Evner til at skabe en systematisk og målbar fremdrift i innovationsopgaver
• Et udkast til forretningsstrategi for innovation for de næste 2-3 år
• En analyse på jeres organisations innovationsmodenhed
• At udføre løbende tests, inden du sender din innovation på markedet
• At indsamle og anvende relevant information om teknologier, markeder og slutbrugere
• Gennemgang af jeres set-up/aktiviteter
• Individuel sparring 1:1

Målgruppe:

Forløbet henvender sig til ejere eller innovationsansvarlige medarbejdere i en SMV.

Program

09.00 Velkomst og intro
09.15 Innovation – Forskellige typer af innovation
09.30 Præsentation af udvalgte cases
10.00 Workshop (Innovation-tjek i din virksomhed)
10.15 Pause
10.30 Udarbejdelse af 4 ugers handlingsplan og individuel 1t1 sparring
12.00 Frokost
13.00 Fælles præsentation og afslutning
14.00 Fastlæggelse af opfølgningsmøde ca. 6 ugers efter og farvel

Sidst opdateret: 09.10.2020