Digitaliseringsboost

Digitaliseringsboost 600x300

Med Erhvervshusenes landsdækkende program DigitaliseringsBoost får din virksomhed mulighed for op til 33% medfinansiering af udviklingstimerne til at udvikle nye produkter, løsninger eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0.

 

Boost til din virksomhed

DigitaliseringsBoost handler om at styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og samarbejdet mellem SMV’er og videninstitutioner til udvikling af nye produkter, løsninger eller koncepter med et kommercielt sigte inden for digitalisering og Industri 4.0.

Samarbejde

Udviklingen skal ske i et reelt teamsamarbejde som består af minimum tre SMV’er og en videninstitution.

I får som team:

  • Op til 600.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i støtte til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen.
  • Op til 150.000 kr. til videninstitutionens indsats i forbindelse med produktudviklingen.
  • Præsentation af produktet/løsningen/konceptet for potentielle kunder ved workshops og konference.
  • Hjælp til at komme gennem processen.

Hvem kan søge:

  • Alle SMV’er med et markedsdrevet behov for at udvikle nye produkter, løsninger eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0.
  • Store virksomheder kan deltage når mindst ¾ af virksomhederne er SMV’er. Eventuelle rettigheder til det nye produkt kan ikke tilfalde en stor virksomhed.

Produkterne:

De nye produkter, løsninger eller koncepter:

  • Skal indeholde et eller flere elementer af design i bred forstand
  • Skal udvikles frem til en fungerende prototype

Deltagergebyr og ansøgningsskema

Deltagergebyret for hele teamet er 30.000 kr. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til Henrik Poulsen på hpo@ehhs.dk eller ring på 61 88 46 04.

Læs hvordan du ansøger her

Om programmet

 

Erhvervshusene arbejder i programmet DigitaliseringsBoost sammen med RoboCluster, SDU Mads Clausen Instituttet, Professionshøjskolen Metropol, Odense Robotics, Design denmark, Business by Design, Design2Innovate og Designskolen Kolding.

Programmet løber i perioden 2017-2022 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Programmet har som mål at styrke innovationen i SMV’er via igangsættelse af en række innovationssamarbejder, som skal resultere i mindst 25 nye generiske produkter, løsninger eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0 og dermed bidrage til skabe af 350 nye job, 750 mio. kr. i meromsætning pr. år, heraf 300 mio. kr. i mereksport.

Læs mere om programmet her

Kontakt os nu

Henrik Poulsen

Henrik Poulsen

Se fuld profil

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)