Gør din produktion grønnere og mere konkurrencedygtig

PROGRAMMET ER PT. LUKKET FOR ANSØGNINGER

Lyspære

KET4CleanProduction skaber forbindelse mellem SMV'er og KET-centre i hele Europa - og du kan få tilskud på 50.000 Euro

Industrisektoren har stor betydning for dansk erhvervslivs værdiskabelse og vækstpotentiale. Men den globale konkurrence er hård.

KET4CleanProduction har som formål at hjælpe fremstillingsvirksomheder med at gøre deres produktion grønnere og dermed forblive bæredygtige, innovative og konkurrencedygtige.

Gennem programmet kan din virksomhed opnå:

  • Tilskud på op til 50.000 Euro (cirka 375.000 kr.) til at optimere jeres produktionsproces i grønnere retning, fx lavere udledning, bedre ressourceforbrug eller nye materialevalg
  • Matchmaking med topkompetente teknologiske rådgivere
  • Mulighed for at rykke hurtigt på Industri 4.0 dagsordenen
  • En lav administrativ byrde

Denne ordning er kun for fremstillingsvirksomheder med 5-250 ansatte.

Tilskuddet på 50.000 euro kan bruges til rådgivning fra to eller flere af de 13 Key Enabling Technology Centres, som ligger over hele Europa. Ordningen sørger ikke kun for tilskud, men også for matchmaking med teknologieksperter, der har den nyeste viden på området.

I Erhvervshus Hovedstaden hjælper vi med ansøgningen.

Vil du vide mere?

PROGRAMMET ER PT. LUKKET FOR ANSØGNINGER

Læs meget mere om KET4CleanProduction på www.ket4sme.eu

Download produktark

Ansøgning

PROGRAMMET ER PT. LUKKET FOR ANSØGNINGER

Key Enabling Technology Centres – førende i Europa

De 13 europæiske KET-centre er dybt fortrolig med Industri 4.0 teknologier og er ofte endnu længere fremme. Det er derfor topkompetent rådgivning fra nogle af de førende eksperter på området, du kan forvente at modtage herfra.

Overordnet set arbejder KET-centrene med:

  • Nanoteknologi
  • Bioteknologi
  • Photonics
  • Avancerede materialer

Det centrale er, at du med hjælp fra to eller flere KET-centre kan få gjort jeres produktion grønnere og derigennem øge din konkurrencekraft. Typisk vil konkurrenceforbedrende tiltag skabt i jeres produktion - som en anlægsinvestering – være mere langtidsholdbar end andre tiltag.

Andre relevante tilbud

SMV:Digital
SMV:Digital hjælper med digital omstilling af din virksomhed og jeres online salg via programmets E-handelscenter. Ordningen giver mulighed for at opnå et kontant tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning.
Læs mere her

Styrk jeres innovationskompetencer
Der er stor forskel på daglig drift og innovation. Få tjekket om jeres innovationskompetencer er tidssvarende og fuldt opdaterede. Gennem tre workshops får I indkredset jeres nuværende kompetenceniveau og sammensat en handlingsplan.
Læs mere her

Privat rådgiver

Hjælper du virksomheder med at øge væksten?

Læs mere her

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)