Adgangskrav

Hårdt ramte virksomheder i hele landet kan søge om et tilskud fra omstillingspuljen. Der er særligt fokus på virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi.

Eksempler:

 • Konference-/ mødesteder
 • Rejsebureauer
 • Hoteller
 • Forlystelser
 • Restauranter
 • Oplevelsescentre
 • Diskoteker/natteliv
 • Events
 • Virksomheder i turisme-værdikæden
 • Andre hårdt ramte virksomheder

Krav til ansøger

 

Der gælder følgende krav til virksomheden for at være i målgruppen:

 • Ansøger skal som udgangspunkt være en privat virksomhed. Ansøgere, der er organiseret som fx fonde, foreninger eller selvejende institutioner kan også søge puljen, hvis de har et stort omstillingsbehov som følge af Covid-19.

 • Ansøger skal have et dansk CVR-nummer.

 • Ansøger skal kunne dokumentere, at den som følge af covid-19 er hårdt ramt af krisen målt som et fald i omsætningen på mindst 30 pct. Dette skal dokumenteres ved at sammenholde samlet omsætning for 2020 med samlet omsætning for 2019.

 • Ansøger skal sandsynliggøre, at virksomheden har været i sund drift før Covid-19. Ansøger skal sandsynliggøre sund drift for 2018 og 2019 ved at demonstrere et samlet positivt driftsresultat for de to år. Dvs. du kan godt have et negativt driftsresultat i enten 2018 eller 2019, men samlet set skal det være positivt. Egenkapitalen ved udgangen af 2019 skal være positiv..

 • Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget statsstøtte virksomheden kan modtage. Statsstøtte under de minimis-reglerne betyder, at en virksomhed kan modtage støtte på op til 200.000 EUR i en periode på tre regnskabsår. Det medfører, at en virksomhed godt kan modtage flere mindre beløb, men det samlede beløb må aldrig overstige beløbsgrænsen for de minimis-støtte.

 • Ansøger skal have en plan for omstilling/tilpasning.

Bemærk at en ansøger ikke kan komme i betragtning til støtte hvis:

 • Ansøger får dækket de aktiviteter, der søges støtte til, via andre hjælpe- eller kompensationsordninger.

 • Ansøger er en del af den offentlige forvaltning eller modtager offentlige tilskud, der udgør mere end halvdelen af deres driftsudgifter.

Omstillingspuljen runde 2 er nu lukket for ansøgninger

Anden ansøgningsrunde var åben fra 29. januar kl. 12:00 til 19. februar kl. 24:00

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)