Støttemuligheder

Omstillingspuljen giver berørte virksomheder mulighed for at søge midler til en bred række af aktiviteter, der kan styrke tilpasningen af deres forretning.

Eksempler på aktiviteter virksomheder kan få støtte til:

op_icon_forretningsmodel

Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller
Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til nye/ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering.
Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder.

op_icon_kompetencer Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling i relation til Covid-19 håndtering, herunder fx certificeringer.
Kompetenceudvikling i relation til omstilling/tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber.

op_icon_udstyr Køb af udstyr
Fysisk ombygning/materialer.
Nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, digitale møder/konferencer.

Tilskuddets størrelse

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der kan ydes støtte på op til 75 pct. af projektudgifterne. Virksomheden skal selv afholde minimum 25 pct. af udgiften kontant.

illustration omstilling 970x900

Flere virksomheder kan ansøge sammen, dog med et samlet maksimalt ansøgt beløb på 5 mio. kroner. Hver enkelt virksomhed skal dog indsende en ansøgning for sin del af det samlede projekt.

Regler for tilskud

Støtten fra omstillingspuljen til virksomheder ydes som et kontant tilskud. Der kan ydes støtte på op til 75 pct. af udgiften.

  • Virksomheden skal selv afholde 25 pct. af udgiften kontant.

  • Der udarbejdes en skriftlig kontrakt med de deltagende virksomheder, hvor støttebeløbet fremgår, samt til hvilke udgifter og aktiviteter støtten ydes.

  • Der kan ydes forskudsudbetaling til virksomhederne på op til 50 pct. af det godkendte tilskudsbeløb.

Tilskuddet ydes i henhold til de minimis-forordningen (reglerne om statsstøtte til virksomheder). Hvis en ansøger allerede har modtaget de minimis-støtte, er det ikke givet, at der kan ansøges om op til 1,5 mio. kroner.

Omstillingspuljen runde 2 er nu lukket for ansøgninger

Anden ansøgningsrunde var åben fra 29. januar kl. 12:00 til 19. februar kl. 24:00

 

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)