Ansøgningsprocessen

 

Ansøgningsrunde 2 vinter 2021

Anden ansøgningsrunde er åben fra 29. januar kl. 12:00 til 19. februar kl. 24:00. Herefter sagsbehandles de indkomne ansøgninger forventeligt inden for 14 dage.

Alle ansøgninger skal indsendes via ansøgningsmodulet. Du kan orientere dig i vejledningen, i Adobe PDF her. og i Microsoft Word her.

Vurderingskriterier


Ansøgning fra virksomheder, der opfylder krav for at være i målgruppen, bliver vurderet efter fire kriterier:

1. Realistisk tilpasnings- eller omstillingsplan: De ansøgte aktiviteter og indkøbte ydelser skal sandsynligt og realistisk kunne bidrage til omstilling (pointscore 1 – 4).

2. Covid-19 relevans: Det skal sandsynliggøres, at virksomhedens behov for omstilling er en afledt effekt af Covid-19 (pointscore 1 – 4).

3. Potentiale: Virksomheden skal sandsynliggøre, at den har et potentiale for at tilpasse sig de ændrede markedsvilkår med Covid-19, så de kan være levedygtige på længere sigt (pointscore 1 – 4).

4. Branchetilhørsforhold: Det vægter positivt, hvis virksomheden er fra turisme- og/eller oplevelseserhvervet (pointscore 2).

Dokumentationskrav

Ved et eventuelt tilsagn om tilskud vil ansøger skulle indhente 3 tilbud for hver aktivitet der søges om i forbindelse med køb af konsulent, kompetenceudvikling og udstyr mv. Disse tilbud skal leve op til gældende regler om armslængde og i øvrigt leve op til kravene i forvaltningsloven.

Når opgaven er udført, skal ansøger indsende følgende materiale:

  • Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget støtte virksomheden kan modtage
  • Rådgiverrapport (udarbejdes af leverandør)
  • Faktura + betalingsdokumentation for de indkøbte ydelser/leverancer
  • Timeregistreringer og lønsedler, hvis der er ansøgt om tilskud til lønudgifter
  • Virksomhedsslutrapport vedrørende output og forventede effekter

Omstillingspuljen runde 2 er nu lukket for ansøgninger

Anden ansøgningsrunde var åben fra 29. januar kl. 12:00 til 19. februar kl. 24:00

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)