Sund Vækst

Der er mange virksomheder, som kan have glæde af at handle med det offentlige - i denne sammenhæng kommuner og regioner (hospitaler). Det offentlige indkøber for milliarder hvert år, men mange mindre virksomheder får ikke del i leverancerne. Det er der mange forklaringer på. En af dem er, at virksomhederne oplever, at det går alt for langsomt med at træffe beslutninger i kommunen eller i regionen. En anden er, at det er umuligt for en lille virksomhed at leve op til formelle krav f.eks. i forhold til udbud.

En tredje forhindring er, at man nogle steder i kommuner og regioner tror, at små virksomheder handler uortodokst og har svært ved at leve op til krav om dokumentation og leveringssikkerhed.

Det kan være vanskeligt at komme i betragtning, men er man først inde i varmen, står man med en stabil og langsigtet kunde.

Sund Vækst-forløbet

Når I er med i Sund Vækst, tilrettelægger vi et skræddersyet forløb, der sigter mod at undersøge og løse de problemer, der er for en succes på det offentlige marked.

Udgangspunktet er en vækstkortlægning, hvor I beslutter hvilken retning jeres udvikling skal have.

Når det er afgjort, arrangerer vi tre workshops med hver sit tema, men viden om salg og samarbejde med det offentlige er et tilbagevendende emne, ligesom kommunikation med markedet og ledelse er det. Det hele taler ind i en vækstplan, hvor jeres forretningsmål er i fokus og giver jer retning i arbejdet i de kommende år.

Sideløbende med workshops, og som noget helt specielt for Sund Vækst-forløbet, finder vi i fællesskab den eller de rådgivere, som kan vise vej for netop jeres vækstplan. Rådgiverne kan fx undersøge særlige markedsforhold, foreslå nye forretningsmodeller eller udvikle alternative aktiviteter. Helt centralt for succes er, at jeres individuelle udfordringer bliver håndteret. Honorarerne til rådgiverne er dækket af Sund Vækst.

COVID-19 forretningsmuligheder

Sund Vækst forløbene i 2020 og 2021 vil have et særligt fokus på også at indtænke de forretningsmuligheder, som er opstået i forbindelse med COVID-19.

Både i DK og udlandet er der potentiale for salg af danske sundhedsløsninger til at afhjælpe epidemien og dens følger. For andre sundhedsteknologi-virksomheder handler det om at tilpasse en løsning fra ”nice to have” til ”need to have” i det nuværende marked. Det kræver top-kvalificeret sparring og ekspert-input, så man rammer rigtigt og kommer hurtigere til markedet med en tilpasset løsning.

Som et undertema vil der, ud over sundheds- og velfærdsløsninger, også kunne være mulighed for at indtænke relaterede forretningsmuligheder inden for bæredygtighed eller samfundsgavnlige løsninger – hvor det offentlige også er på vej til at gøre markante investeringer under og efter COVID-19 krisen.

Hvilke virksomheder har glæde af at være med i Sund Vækst?

I de forløbne 4 år har 45 virksomheder deltaget i Sund Vækst-forløbet. Det er særligt virksomheder inden for områderne health- og caretech, men det er også andre virksomheder, der leverer services eller produkter, og som har ambitioner om at møde det offentliges efterspørgsel.

Lige nu søger vi virksomheder, som f.eks. oplever udfordringer med:

 • Hvordan får man kontakt med den rette beslutningstager?

 • Hvordan passer vores løsning ind i den offentlige drift og hvordan kommunikerer vi?

 • Er der særlig lovgivning, som gælder for salg til det offentlige?

 • Udbudsregler – gælder de også for mindre leverancer?

 • Hvordan dokumenterer vi effekt af vores leverance – business casen?

Workshops

Den første workshop går over 2 dage med overnatning. Her vil I møde offentlige beslutningstagere og andre nøglepersoner der har erfaring med salg til det offentlige, enten ved at have prøvet det på egen krop eller som rådgivere. I vil møde eksperter med indsigt i de forretningsmodeller, som tiltaler beslutningstagere i kommuner og regioner, og vi vil introducere den vækstplan, som skal være udkommet af forløbet. At nå ambitiøse vækstmål er en ledelsesudfordring, så derfor introduceres redskaber og metoder, der skaber begejstring og fælles mål.

Den anden workshop vil have kommunikation som hovedtema. Det at møde den offentlige efterspørgsel i øjenhøjde, er af afgørende betydning for succes. Vi ser indgående på de budskaber jeres virksomhed kommer med. Tales der ind i den verden, som betyder noget for en offentlig efterspørger - eller fortabes budskabet i uvæsentlige detaljer. Vores eksperter sørger for at I får kigget jeres kommunikation efter sømmene, så budskabet står knivskarpt. Denne workshop udgør én arbejdsdag.

Den tredje workshop har fokus på eksekvering af den plan som i har udarbejdet. Vi tager ud i marken og møder politikere, chefer, frontmedarbejdere og fokuserer på at vækstplanen får liv og at handlinger bliver sat i gang. I arbejder også med hvordan I får hele organisationen involveret. Denne workshop løber også over en arbejdsdag.

Ind i mellem workshops, arrangeres kortere sessioner, der fokuserer på at sikre fremdrift i jeres vækstplan og løse ledelsesmæssige udfordringer. Vi tilrettelægger også et såkaldt commercial board, hvor eksperter forholder sig til jeres forretning, jeres vækstplans aktiviteter og vækstmål.

I 2021 er der også mulighed for at deltage i Folkemødet, sammen med de andre Sund Vækst virksomheder – og få gratis hjælp fra et Public Affairs-bureau til at møde nøgleinteressenter og beslutningstagere som er rigt til stede på Folkemødet.

For at sikre forløbets individuelle præg kan temaer ændres eller udelades, men under hele forløbet støttes jeres virksomhed af en konsulent fra Erhvervshus Hovedstaden.

Vækstplanen er ikke 25 sider prosa, men derimod en enkel illustrativ model, der sammenholder jeres udgangspunkt med de handlinger, som er allermest nødvendige for at opnå jeres vækstmål.

Download produktark

Forløbet i Sund vækst

Vi tilbyder et struktureret forløb, hvor du gennem møder med markedets aktører og sparring med førende eksperter og rådgivere, får udarbejdet en fokuseret vækstplan.

Forløbet har både en kollektiv og en individuel del, ligesom du vil blive matchet med lige præcis den eller de partnere, som din virksomhed har brug for at møde. Vi lægger ud med en BTG (Business to Government) Masterclass, som sætter scenen og viser vilkårene for succes.

Det samlede forløb varer 4-5 måneder, hvor hvert hold med 7 virksomheder deltager i fælles workshops modtager 1:1 sparring på at udvikle deres vækstplan og matches med samarbejdspartnere i både Danmark og udland

Deltagerne kobles sammen med en fast konsulent med det formål, at udvikle en markedsplan. Der er mulighed for at indkøbe ekstern rådgivning op til 95.000 kr.

Hver virksomhed får udviklet en fokuseret vækstplan på baggrund af:

 • 360 graders analyse af nuværende muligheder og fremtidige udfordringer
 • Business model canvas – udvikling af forretningsmodel
 • Transformationskort – udvikling af handlingsplan 3-4 år frem
 • Fremdrift i arbejdet sikres via møder med Sund Vækst teamet

Commercial Board
Markedsmuligheder og hypoteser be- og afkræftes gennem præsentation med relevante markedsaktører. Erhvervshusets team faciliterer disse møder, og Commercial Board kan være:

 • Eksperter og private rådgivere, i forhold til fx lovgivning om udbud, medico godkendelse, IPR, datasikkerhed og standarder
 • Leverandører, agenter/distributører og større virksomheder
 • Det offentlige marked i Danmark eller internationalt, fx hospitaler eller kommuner
 • (Offentlige) internationale living labs med henblik på afprøvning, dokumentation og markedsadgang for nye løsninger

Fakta:

Sund Vækst-forløbet varer ca. 5 måneder og det koster  15.000 kr. pr. virksomhed at være med.

I kan deltage op til 3 personer, og beløbet er inklusive samtlige workshops, overnatning, boards m.v. I får mulighed for at få 100% refusion, når I indkøber eksterne rådgivere for op til 95.000 kr

Hvordan kommer I med?

Kontakt os. Så sætter vi et møde op, hvor vi sammen drøfter potentialet for jer i at være med i Sund Vækst-forløbet.

Kontakt venligst:

Brian Jacobsen på: 4188 6661 / brj@ehhs.dk eller

Christian Brix på: 3010 8102 / cbr@ehhs.dk

Download

Læs bogen "10 skarpe om at mødes" online her

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)