Få et værdifuldt samarbejde med en vidensinstitution

Samarbejder mellem danske SMV'er og vidensinstitutioner rummer enorme potentialer, både for de enkelte aktører og for samfundet. Vi står klar til at hjælpe dig med at få det perfekte match!

Uanset om du leder efter ny, kvalificeret arbejdskraft, den sidste nye viden på dit fagområde eller ønsker at blive del af et et stærkt, fagligt netværk, kan det være relevant for dig at overveje et samarbejde med en videninstitution.

Hvad er et vidensamarbejde?

Et vidensamarbejde er, når en virksomhed går sammen med forskere, undervisere eller studerende fra en uddannelsesinstitution om at finde en konkret løsning på virksomhedens udfordring. Et sådan samarbejde kan vare lige fra 1 måned til 3 år - afhængig af udfordringens kompleksitet.

Hvorfor samarbejde?

  • Brug af forskningsbaseret viden er en mulig vej til at skabe udvikling i virksomheden og til at differentiere sig fra konkurrenterne.
  • Virksomheden kan drage nytte af at blive udfordret af forskere eller studerende, der kan se på virksomheden med nye øjne.
  • Skræddersyet kompetenceudvikling kan blive en del af løsningen på virksomhedens udfordringer eller ambitioner.

Læs mere om gevinsterne ved vidensamarbejde her

Kilde: REG LAB, 2017

Samarbejdsformer

I de nedenstående felter beskrives nogle af de typiske samarbejdsformer, som vi kan hjælpe dig med at blive en del af.

Kilde: REG LAB, 2017

Beskrivelse
Studerende udvikler løsninger på en problemstilling i en virksomhed som led i semesterprojekt, praktikforløb eller en opgave.

Varighed
Fra en uge til et semester.

Hvornår relevant
For virksomheder der 1) har konkrete udfordringer, hvor metoder/værktøjer fra uddannelserne er relevante 2) ønsker kreative indspark og idéer.

Finansiering
Kræver typisk ingen eller beskeden finansiering.

Case
Læs casen om Ergolet's studenterprojekt i samarbejde med UC Sjælland, SDU, DTU og Erhvervsakademi Sjælland på vores side her.

Beskrivelse
Skræddersyede rådgivningsydelser, der tager afsæt i særlige kompetencer eller faciliteter på en videninstitution.

Varighed
Efter aftale.

Hvornår relevant
Helt konkrete problemstillinger, som bedst løses gennem køb af en konsulentydelse på en videninstitution.

Finansiering
Viden købes på markedsvilkår - fx til bestemte timetakster. Der kan søges om støtte hertil, bl.a. gennem Innobooster.

Eksempel
Læs casen om Komproment og deres samarbejde med Teknologisk Institut, Aalborg Tech, DTU og AAU på vores side her.

Beskrivelse
Skræddersyet efteruddanelse hvor målet er 1) at løfte deltagernes kompetencer, og 2) konkrete værdiskabende tiltag til virksomheden.

Varighed
Fra et par uger og op til 1/2 - 1 år.

Hvornår relevant
Praksisnære projekter, der går ud på at realisere konkrete mål i virksomheden (fx høre produktivitet eller nye forretningsmodeller), og hvor kompetenceudvikling er en del af løsningen.

Finansiering
Typisk kombination af virksomhedsbetaling og tilskud, fx ved at dele af forløbet finansieres af AMU-midler.

Eksempel
Læs casen om Ledon's kompetenceudviklingsforløb med Designskolen Kolding på vores side her.

Beskrivelse
Samarbejdsprojekter, hvor målet er at løse konkrete udfordringer i en eller flere virksomheder gennem målrettet projektsamarbejde (fx en form af en workshop-række eller lignende)

Varighed
Fra et par måneder op til et par år.

Hvornår relevant
Teknologiske eller forretningsmæssige udfordringer, der bedst løses gennem samarbejde med fagpersoner på en videninstitution. Kan vedrøre produktudvikling, nye forretningsmodeller eller tests/dokumentation.

Finansiering
Fx Innobooster eller programmer og projekter udbudt af de regionale vækstfora, fx EU-Regionalfonden, prioritetsakse 1.A.

Eksempel
Læs casen om Hannemann Engineering og deres innovationsprojekt i samarbejde med SDU og EUC Syd her.

Beskrivelse
Langsigtet samarbejde om udvikling af helt ny viden og teknologi.

Varighed
Oftest 3-5 år.

Hvornår relevant
Forskningsaktive virksomheder, der investerer i langsigtet videnopbygning og teknologiudvikling.

Finansiering
Større danske og internationale programmer som Great Challenges under Innovationsfonden, Horizon 2020 og Eurostarts. Eller samfinansierede PhD-projekter.

Eksempel
Læs casen om EcoXpac's forsknings- og innovationsprojektet i samarbejde med DTU og Teknologisk Institut her.

Øresund Match - En effektiv indgang til vidensystemet for SMV’er

Kontakt os for match-making!

Toke Hjælmsø Weppler

Toke  Hjælmsø Weppler

Se fuld profil

Jan Bertholdt Hansen

Jan  Bertholdt Hansen

Se fuld profil

Claus Birkedal

Claus Birkedal

Se fuld profil

Signe Møller Jørgensen

Signe Møller Jørgensen

Se fuld profil

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)