Bornholm ud i verden

Individuelt fokus – fælles mål

Vi vil ud i verden med Bornholms virksomheder, og vi vil have dig med!

Målsætningen bag Bornholm ud i verden er at øge din virksomheds salg – og derigennem styrke Bornholms vækst.

Bornholm ud i verden starter med et intenst forløb på et halvt år. Vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og vi designer forløbet med udgangspunkt i jeres hverdag og de udfordringer I står over for. Sammen vurderer vi de muligheder og barrierer din virksomhed står overfor, sætter fælles mål og lægger en konkret plan for, hvordan vi når dem.

Bornholm ud i verden

I forbindelse med kortlægningen af virksomhedens vækstmuligheder, vækstbarrierer ydes sparring til, hvordan barriererne bedst overkommes, og der er herunder mulighed for at indkøbe danske og udenlandske specialister indenfor jeres område eller indenfor specifikke fagområder.

Bornholm ud i verden

Der er i tilknytning til programmet mulighed for at søge funding til relevante investeringer i produktionsanlæg, hvis dette viser sig at være en barriere for vækst i din virksomhed.

Hvem kan deltage?
Bornholmske virksomheder med en ambition og lyst til at arbejde strategisk med vækst og eksport.

Hvornår starter det?
Projektet tilbyder individuelle forløb og derfor kan vi starte nye forløb med kort varsel. Kontakt os for at høre nærmere.

Hør mere om Bornholm ud i verden

*Påkrævet

Sidst opdateret: 28.11.2018

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)