Cirkulær økonomi SMV (CØ SMV)

 

cø- smv

"Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er” tager udgangspunkt i cirkulær økonomi.

Her er det tanken at anvendte materialer genbruges i et bionedbrydeligt eller teknisk lukket kredsløb med vedvarende energikilder og uden miljøskadelige stoffer eller spild. Det lyder teknisk og krævende, men projektet har som mål at gøre processen overskuelig og tilgængelig for din virksomhed.

Projektet hjælper dig med at se på virksomhedens nuværende ressourceanvendelse og giver dig indsigt i de forretningsmæssige potentialer ved cirkulær økonomi. I samarbejde med en branchekyndig og erfaren konsulent får du udarbejdet en bæredygtig forretningsmodel og en plan for, hvordan den kan realiseres.

Hvad er cirkulær økonomi?

Typisk produkter, som:

 • er designet til at kunne holde
 • er lette at reparere og renovere
 • er designet til at blive skilt ad, så materialerne kan genanvendes
 • kan lejes ud i stedet for at blive solgt
 • har komponenter, som kan genanvendes i andre processer eller produkter
 • er produceret af genanvendte og / eller organiske materialer
 • er produceret ved hjælp af vedvarende eller fornybar energi

Hvad får du ud af at deltage?

 • Mulighed for at fremtidssikre din virksomhed ved at udnytte energi og ressourcer mere effektivt
 • Indsigt i cirkulær økonomi og det forretningsmæssige potentiale, der er i en cirkulær forretningsmodel
 • En strategi for en mere effektiv anvendelse af energi og ressourcer og en plan for udvikling af en cirkulær forretningsmodel
 • Mulighed for at opnå tilskud til investeringer, som er nødvendige for at realisere et skifte til en cirkulær forretningsmodel

Praktisk

Projektet varer fra 2018 til 2021 og vil bestå af 4 projektrunder, som hver varer 6-7 måneder. Hver runde omfatter to faser:

FASE 1: Virksomheden får udviklet en cirkulær forretningsmodel
Ansøgningsskemaet til Fase 1 kan hentes her.

FASE 2: Virksomheden får investeringstilskud til implementering af en cirkulær forretningsmodel
Ansøgningsskemaet til Fase 2 kan hentes her.

I FASE 2 gives der mellem 10% og 30% tilskud op til 500.000 kr.
Startinvesteringerne kan være i form af:
• Indkøb af maskiner
• Knowhow

Næste hold starter til efteråret 2019.Kontakt projektkonsulent Steven Møller for mere information.

Sidst opdateret: 10.02.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)