Grundlaget for Øresund Match

Øresund Match er et to-årigt projekt, der stræber efter at skabe adgang mellem virksomheder og vidensamarbejder via universiteter på begge sider af Øresund. Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden vil fungere som knudepunkt for samarbejdet og som løbende sparringspartner for deltagende parter.

For at sikre udviklingen i Øresundsregionen, er det afgørende, at vi i højere grad formår at omsætte den dybdegående forskning og viden, der findes i regionen, til innovation og vækst i virksomhederne. Desværre er det i dag kun ca. 10 pct. af regionens innovative små og mellemstore virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner. Det betyder, at der ligger et stort potentiale i at styrke videnbroerne mellem SMV'er og vidensystemet.

Utilstrækkeligt kendskab forhindrer matchmaking

Som tingene ser ud i dag, findes der ikke en tydelig vej ind i vidensystemet for ellers interesserede virksomheder. Det betyder, at mange SMV'er hverken kender til de forskellige videninstitutioner og deres tilbud, eller til, hvordan SMV'erne kan få hjælp til at navigere rundt i de mange muligheder. Samtidig har videninstitutionerne og erhvervsfremmeaktørerne såsom erhvervshuse og klyngerheller ikke tilstrækkelig kendskab til hinanden, og dette besværliggør effektive henvisninger og matchmaking mellem SMV'er og videninstitutioner, der ellers gemmer på relevant ekspertise.

Målet er en opblomstring af frugtbarer samarbejder

I dette projekt er målet derfor at opbygge stærke samarbejdsstrukturer mellem de eksisterende erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner, så der skabes produktive kollaborationer mellem de aktører, som har den tætte kontakt til SMV'erne og de folk, der har den relevante viden og forskning.

Projektet skal medvirke til en opblomstring af frugtbarer samarbejder mellem SMV'er og videninstitutioner, som kan resultere i en større værdiskabelse. Dette sikres blandt andet ved at sørge for det rette match mellem virksomhed og forsker samt ved at yde virksomheden support i projektets opstarts-og implementeringsfase.

Fakta om Øresund Match

Projektperiode:

01.08.2020 – 30.09.2022

Budget:
952.000 euro. Heraf finansierer Interreg ÔKS-programmet 50%.

Partnerne bag:

Danske partnere:


Svenske partnere:
Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)