Ansøgningsprocessen

 

Ansøgningsrunde 1 efterår 2020

Den første ansøgningsrunde er åben fra 30. oktober kl. 12.00 til og med den 13. november kl. 24.00. Herefter sagsbehandles de indkomne ansøgninger forventeligt inden for 14 dage.

Der er afsat 50 mio. kr. til uddeling i første runde.

Alle ansøgninger skal indsendes via ansøgningsmodulet der bliver tilgængeligt 30. oktober kl. 12:00

Ansøgningsrunde 2

Det offentliggøres her på siden, når en dato for åbning af ansøgningsrunde 2 er besluttet. Det bliver i første halvdel af 2021.

Vurderingskriterier


Ansøgning fra virksomheder, der opfylder krav for at være i målgruppen, bliver vurderet efter fire kriterier:

1. Realistisk tilpasnings- eller omstillingsplan: De ansøgte aktiviteter og indkøbte ydelser skal sandsynligt og realistisk kunne bidrage til omstilling (pointscore 1 – 4).

2. Covid-19 relevans: Det skal sandsynliggøres, at virksomhedens behov for omstilling er en afledt effekt af Covid-19 (pointscore 1 – 4).

3. Potentiale: Virksomheden skal sandsynliggøre, at den har et potentiale for at tilpasse sig de ændrede markedsvilkår med Covid-19, så de kan være levedygtige på længere sigt (pointscore 1 – 4).

4. Branchetilhørsforhold: Det vægter positivt, hvis virksomheden er fra turisme- og/eller oplevelseserhvervet (pointscore 2).

Dokumentationskrav

Ved et eventuelt tilsagn om tilskud vil ansøger skulle indhente 3 tilbud for hver aktivitet der søges om i forbindelse med køb af konsulent, kompetenceudvikling og udstyr mv. Disse tilbud skal leve op til gældende regler om armslængde og i øvrigt leve op til kravene i forvaltningsloven.

Når opgaven er udført, skal ansøger indsende følgende materiale:

  • Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget støtte virksomheden kan modtage
  • Rådgiverrapport (udarbejdes af leverandør)
  • Faktura + betalingsdokumentation for de indkøbte ydelser/leverancer
  • Timeregistreringer og lønsedler, hvis der er ansøgt om tilskud til lønudgifter
  • Virksomhedsslutrapport vedrørende output og forventede effekter

Omstillingspuljen er åben fra d. 30. okt. til 13. nov. kl. 24.00 (lukket)

Næste ansøgningsrunde åbner ultimo januar 2021.
Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)