Status for Omstillingspuljens første runde:

Vi har modtaget rigtig mange ansøgninger om at få del i midlerne i Omstillingspuljen og vi er straks gået i gang med at behandle ansøgningerne. En stikprøve viser dog, at relativt mange virksomheder har haft vanskeligt ved at indberette korrekte og opdaterede oplysninger i forhold til regnskabs- og omsætningstal.

For at puljen kan blive fordelt på rette vis, vil vi derfor, efterhånden som vi kommer igennem ansøgningerne, kontakte de enkelte virksomheder pr. e-mail. Her vil vi vejlede virksomhederne nærmere om, hvilke oplysninger vi efterspurgte ved ansøgningsproceduren, og vi vil anføre de oplysninger de selv har indberettet sammenholdt med de oplysninger, der er tilgængelige i offentlige registre. Virksomhederne vil få en frist på 3 dage til at give deres bemærkninger til dette. Fristen vil ikke kunne forlænges.

Denne ekstra proces betyder en lidt forlænget sagsbehandlingstid hos os og vi forventer at kunne sende besked til alle ansøgere om fordelingen af Omstillingspuljen inden den 9. december 2020.

Et løft til turisme og oplevelsesbranchen i hele landet

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen.

Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

Kort introduktionsvideo

De står bag

Omstillingspuljen er finansieret af regeringen og en række af Folketingets partier som har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 100 mio. kr. til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv.

Erhvervshus Hovedstaden er udpeget som operatør på indsatsen i et bredt samarbejde med resten af landets Erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme /Wonderful Copenhagen.

Omstillingspuljen får tildelt 15 mio. kr. ekstra

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at øge Omstillingspuljen med yderligere 15 mio. kr. De ekstra midler er øremærket særligt til kompetenceudvikling af medarbejdere i turisme- og oplevelseserhvervet, der som følge Covid-19 krisen må omstille sig til nye markedsvilkår. De ekstra midler integreres i den samlede pulje, og ansøgningsbetingelser er de samme.

Omstillingspuljen er åben fra d. 30. okt. til 13. nov. kl. 24.00 (lukket)

Næste ansøgningsrunde åbner ultimo januar 2021.
Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)