230 virksomheder får midler fra Omstillingspuljen i første runde

Vi havde ved ansøgningsfristens udløb den 13. nov. 2020 modtaget 763 ansøgninger til en samlet værdi af 236 mio. kr. Ansøgningerne er nu behandlet ud fra de udmeldte krav og tildelingskriterier. Det har resulteret i, at 230 virksomheder har fået tildelt tilsammen 83 mio. kr. fra puljens første uddeling.

Af de behandlede ansøgninger vil ca. 160 virksomheder få information om, at de lever op til kriterierne, og at der arbejdes på at skaffe flere midler til puljen. Dermed skal de vente 1-2 uger på endelig afklaring af deres ansøgning.

370 virksomheder har fået afslag. Enten som følge af manglende realisme i deres plan for omstilling eller fordi de har ikke kunne påvise sund drift inden Covid-19 eller 30% nedgang i omsætning som følge af Covid-19 krisen. Erhvervshus Hovedstaden har med opbakning fra konsortiepartnerne og Erhvervsstyrelsen fastholdt en klar linje på sund drift i behandlingen af ansøgningerne og afvist alle ansøgere, som ikke lever op til kravene positivt driftsresultat og positiv egenkapital i både 2018 og 2019.

Alle virksomheder vil få individuelt svar på deres ansøgning.

Hvornår kommer pengene til udbetaling?

De virksomheder, som har fået tilsagn om støtte fra puljen, kan forvente at få udbetalt midler i løbet af december og januar, når de har uploadet og fået godkendt de indhentede tilbud på de ydelser, som de ønsker at indkøbe.

Hvilke virksomheder har fået del i puljen?

Vi har modtaget mange ansøgninger fra restauranter, hoteller, oplevelsesparker og rejsebureauer – og det er i vid udstrækning også den type virksomheder, der har fået del i puljen. Der er givet flest midler til ombygninger og udvikling af digitale løsninger, der skal udvide markedet og forbedre kundeoplevelsen.

Alle virksomheder kan få hjælp i deres lokale Erhvervshus

Erhvervshusene hjælper alle typer virksomheder og vil i den kommende tid række ud til de virksomheder, der har søgt puljen. Her vil virksomhederne blive tilbudt uvildig sparring og vejledning i forhold til deres ide og projekter og de mange andre muligheder, der findes inden for dansk erhvervsfremme.

Omstillingspuljen er åben fra d. 29. januar til d. 19. februar.

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)