Sund Vækst

huse

Der er mange virksomheder, som kan have glæde af at handle med det offentlige - i denne sammenhæng kommuner og regioner (hospitaler). Det offentlige indkøber for milliarder hvert år, men mange SMV’er får ikke del i leverancerne. Det er der mange forklaringer på. En af dem er, at virksomhederne oplever at det går alt for langsomt med at træffe beslutninger i kommunen eller i regionen. En anden er, at det er umuligt for en lille virksomhed at leve op til formelle krav fx i forhold til udbud.

En tredje forhindring er, at man nogle steder i kommuner og regioner tror, at små virksomheder handler uortodokst og har svært ved at leve op til krav om dokumentation og leveringssikkerhed.

Det kan være vanskeligt at komme i betragtning, men er man først inde i varmen, står man med en stabil og langsigtet kunde.

Sund Vækst

Sund vækst forløbet adresserer de barrierer, der er for at etablere et lukrativt samarbejde mellem SMV’er og kommuner og regioner.

Det handler om at øge virksomhedernes viden om, hvordan det offentlige fungerer. Det gør Sund Vækst-forløbet blandt andet ved at bringe eksperter og repræsentanter for det offentlige sammen med virksomhederne. Så kan begge parter ved selvsyn og dialog nedbryde de barrierer, der synes at være for samhandel.

Hvilke virksomheder har glæde af at være med i Sund Vækst?

I de forløbne 3 år har 31 SMV’er deltaget i Sund Vækst-forløbet. Det er virksomheder inden for områderne healthtech og caretech, men det er også andre virksomheder, der leverer services eller produkter, og som har ambitioner om at møde det offentliges efterspørgsel.

Nu søger vi virksomheder, som kan nikke til nogle af de her nævnte karaktertræk.

De virksomheder som vi kigger efter oplever typisk en række udfordringer:

  • Hvordan får man kontakt med den rette beslutningstager?
  • Er der særlig lovgivning, som gælder for salg til det offentlige?
  • Udbudsregler – gælder de også for mindre leverancer?
  • Hvordan dokumenterer vi effekt af vores leverance – business casen?

Sund Vækst-forløbet

Når I er med i Sund Vækst, tilrettelægger vi et skræddersyet forløb, der sigter mod at undersøge og løse de problemer, der er for en succesfuld entré på det offentlige marked.

Udgangspunktet er en vækstkortlægning, hvor I beslutter hvilken retning jeres udvikling skal have.

Når det er afgjort, arrangerer vi 3 workshops med hver sit tema, men viden om handel med det offentlige er et tilbagevendende indslag, ligesom kommunikation med markedet og ledelse er det. Det hele taler ind i en vækstplan, hvor jeres forretningsmål er i fokus.

Sideløbende med workshops, og som noget helt specielt for Sund Vækst-forløbet, finder vi i fællesskab den eller de rådgivere, som kan vise vej for netop jeres vækstplan. Rådgiverne kan fx undersøge særlige markedsforhold, foreslå nye forretningsmodeller eller udvikle alternative aktiviteter. Helt centralt for succes er, at jeres individuelle udfordringer bliver håndteret. Honorarerne til rådgiverne er dækket af Sund Vækst.

Workshops

Den første workshop går over 2 dage med overnatning. Her vil I møde folk, der har erfaring med salg til det offentlige, enten ved at have prøvet det på egen krop eller som rådgivere. I vil møde eksperter med indsigt i de forretningsmodeller, som tiltaler beslutningstagere i kommuner og regioner, og vi vil introducere den vækstplan, som skal være udkommet af forløbet. At nå ambitiøse vækstmål er en ledelsesudfordring, så derfor introduceres redskaber og metoder, der skaber fodslaw og fælles mål.

Den anden workshop vil have kommunikation som hovedtema. Det at møde den offentlige efterspørgsel i øjenhøjde, er af afgørende betydning for succes. Vi ser indgående på de budskaber jeres virksomhed kommer med. Tales der ind i den verden, som betyder noget for en offentlig efterspørger - eller fortabes budskabet i uvæsentlige detaljer. Vores eksperter sørger for at I får kigget jeres kommunikation efter sømmene, så fejlrettet snak ikke bliver en forhindring. Denne workshop beslaglægger en arbejdsdag.

Den tredje workshop sigter mod at træne jer i mødet med de mennesker i kommuner og regioner, som skal bære jeres budskaber videre. Det sker ved at I præsenterer jer overfor de andre virksomheder på Sund Vækst-forløbet og overfor nogle udvalgte eksperter i offentlige indkøb. Denne workshop løber også over en arbejdsdag.

Ind i mellem workshops, arrangeres kortvarige sessioner, der fokuserer på at sikre fremdrift i jeres vækstplan og løse ledelsesmæssige problemer. Hvis virksomheden ønsker det, tilrettelægges et såkaldt commercial board, hvor eksperter forholder sig til jeres vækstplans aktiviteter og vækstmål.

For at sikre forløbets individuelle præg kan temaer ændres eller udelades, men under hele forløbet støttes jeres virksomhed af en konsulent fra Erhvervshus Hovedstaden.

Vækstplanen er ikke 25 sider prosa, men derimod en enkel illustrativ model, der sammenholder jeres udgangspunkt med de handlinger som er allermest nødvendige for at nærme jer virksomhedens vækstmål.

Målgruppe

Målgruppen er vækstvirksomheder, der har hjemsted i hovedstadsregionen, og som beskæftiger sig med:

Healthtech:Virksomheder der fx leverer løsninger til genoptræ­ning, til specifikke diagnoser såsom KOL, demens, etc. Primært med afsætning til det offentlige marked (hospitaler og kommuner)

Caretech: Virksomheder der har plejeløsninger, genoptræning, selvmonitorering, madhjælp til ældre, etc. Primært virksomheder med fokus på det kommunale marked.

Fakta:

Sund Vækst-forløbet varer ca. 5 måneder og det koster 25.000 kr. pr. virksomhed at være med.

I kan deltage op til 3 personer, og beløbet er inklusive samtlige workshops, boards m.v. I får mulighed for at få 100% refusion, når I indkøber eksterne rådgivere for op til 95.000 kr

Hvordan kommer I med?

Kontakt os. Så sætter vi et møde op, hvor jeres muligheder for succes med Sund Vækst-forløbet vurderes.

Kontakt venligst Christian Brix på: 3010 8102 / cbr@ehhs.dk

Sidst opdateret: 18.12.2019

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)