Vækstrettet kompetenceudvikling

Vækstrettet kompetenceudvikling er et skræddersyet udviklingsprogram til ledere i de mest ambitiøse vækstvirksomheder.

Med Vækstrettet kompetenceudvikling får du en unik mulighed for at skærpe dine lederkompetencer og løfte din virksomheds resultater. En styrket ledelse skaber nemlig de bedste rammer for vækst.

Dit udbytte:

  • dybere forståelse for kobling mellem ledelse og forretningsudvikling – fra strategi til eksekvering
  • klarhed om udfordringer og vækstmål – sæt retning for virksomheden
  • større bevidsthed om egne styrker og udviklingsområder – du går fra at være chef til at blive LEDER
  • inddragelse af den øvrige ledergruppe og medarbejdere – kompetenceløft på flere niveauer
  • deltagelse i ledernetværk – bidrag med din unikke viden og lær af andres erfaringer

Målgruppe:

  • Danskejede virksomheder med 10-100 ansatte
  • Ejerledere og adm. direktør
  • Firmaadresse i Hovedstadsregionen

Hvad koster det?

Det koster 19.000 kr. (ekskl. moms) at deltage i Vækstrettet kompetenceudvikling.

Næste hold?

Programmets sidste hold startede op i august 2019.

Forløbet:

Afklaring
Vækstrettet kompetenceudvikling begynder med et opstarts­møde, hvor vi laver en 360 graders analyse af din virksomhed og får kortlagt de ledelsesmæssige ­erfaringer og kompetencer.

Herefter følger en 2-dages Basecamp, der sætter fokus på dig som leder – dine styrker og mulige udviklingsom­råder. Base­campen har stort fokus på praktisk anvendelse i hverdagen.

Udvikling
Undervejs kortlægger vi virksomhedens samlede udviklingspotentiale, bl.a. ved at afdække behovet for kompetenceløft på alle niveauer i organisationen.
I den forbindelse dækker Vækstrettet kompetenceudvikling 50 % af omkostningerne ved efter- og videreuddannelse, op til 50.000 kr.

Handling
Det hele munder ud i en vækstplan for virksomheden for at sikre forankring og eksekvering.

Du skal være motiveret for udvikling af din virksomhed, af dig selv, dit lederteam og dine medarbejdere. Vigtigst af alt skal du være parat til at investere både tid og ressourcer i processen.

Til gengæld får du mulighed for at deltage i et eksklusivt udviklingsforløb med en række stærke ledelseskonsulenter og andre ledere fra vækstvirksomheder, der står i samme situation.

Vil du vide mere?

Jacob Lindeblad, ledelseskonsulent på Vækstrettet kompetenceudvikling

Sidst opdateret: 10.02.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)