Afsluttet projekt: Viden og vækst

Bornholm

Hvis du har virksomhed på Bornholm, har vi tre tilbud, der hjælper dig med at styrke din virksomheds konkurrenceevne med ny viden, netværk og kompetencer.

Vækst Via Ledelse - styrk din lederprofil

”Vækst via Ledelse” er et kompetenceudviklingsprogram til dig, der er leder af en ambitiøs og vækstorienteret virksomhed.

Programmet kan kort beskrives i tre tempi:

1. Afklaring
Vi indleder med at kortlægge dine ledererfaringer og -kompetencer og udarbejder en vækstplan, der fungerer som ledetråd for de videre aktiviteter.

Herefter følger et velkomstmøde og en to-dages ledercamp, der sætter fokus på dine styrker og udviklingsområder som leder.

Undervejs stifter du bekendtskab med testværktøjer, som sætter dig i stand til at vurdere din egen personlige ledelse og dine medarbejderes personlighed og adfærd.

2. Udvikling
Efter denne afklaring kortlægger vi virksomhedens vækst- og udviklingspotentiale på tre workshops, som bliver suppleret med individuelle sparringsmøder.

Samtidig afdækker vi behovet for kompetenceudvikling på alle niveauer i jeres organisation

3. Handling
Det hele munder ud i en vækst- og kompetenceudviklingsplan, som vores konsulenter hjælper dig med at forankre i virksomheden. Et væsentligt led i denne opfølgning er tilbud om kurser til virksomhedens ledere og medarbejdere, der afspejler de behov, der fremgår af planerne

Målgruppe:

 • Danskejede virksomheder med 10-100 ansatte
 • Ejerledere og adm. direktør
 • Firmaadresse på Bornholm

Pris: Det koster kr. 15.000 ekskl. moms pr. deltager

Se video med tidligere deltager her

Læs mere om Vækst via Ledelse på Bornholm her (pdf)

Faglig ansvarlig: Erhvervshus Hovedstaden

Netværksdrevet Innovationsledelse - ny viden der styrker din virksomhed

Med ”Netværksdrevet Innovationsledelse” opdaterer du din viden og styrker din virksomheds konkurrenceevne inden for kvalitet, originalitet og oplevelse.

Vi indleder med at hjælpe dig med at lave en vækstplan, som du efterfølgende bruger som ledesnor for de mange input du får i løbet af syv netværksmøder, som har fokus på:

 1. Innovation af service- og kundeoplevelser - med udgangspunkt i Value Co-Creation
 2. Netværksdannelse og netværksbrug – sådan bruger man netværk optimalt
 3. Samskabelse og forandringsledelse – Sådan gør du op med vanetænkning
 4. Digitalisering og sociale medier – sådan kommer du i mere kontakt med dine kunder
 5. Eventudvikling og frivillighed – sådan udvikler du bedre events
 6. Dele- og platformøkonomi – hvad er potentialet?
 7. Back to Basic i virksomheden – Derfor klarer nogen virksomheder sig bedre i en foranderlig verden

Forud for hvert netværksmøde, får du litteraturpakker som vi læser og diskuterer. På møderne supplerer eksterne eksperter med perspektiver og værktøjer til, hvordan den nye viden kan bruges i praksis til styrke din virksomheds konkurrenceevne.

Sideløbende med netværksforløbet afdækker vi behovet for kompetenceudvikling på alle niveauer i din virksomhed.

På basis af de udarbejdede kompetenceudviklingsplaner tilbyder vi kurser til dig og dine medarbejdere, som på denne måde bliver bedre rustet til at realisere virksomhedens vækstmål.

Målgruppe: Virksomheder med minimum to ansatte som kan og vil

Pris: kr. 3.000,- inkl. moms plus din tid.

Læs mere om Netværksdrevet Innovationsledelse her (pdf)

Faglig ansvarlig: Center for Regional- og Turismeforskning

Ledelsesworkshops - aktiv ledelse skaber vækst

Med ”Ledelsesworkshops” får du mulighed for at lære og aktivere en pallette af ledelsesværktøjer, der gør dig til en bedre leder.

Vi indleder med at hjælpe dig med at lave en vækstplan, som du efterfølgende bruger aktivt.

På fire workshops introducerer vi dig til principperne bag god ledelse. Vi sætter fokus på:

 1. Personlig ledelse – sådan finder du din lederrolle
 2. Tidsplanlægning – sådan får du mere tid til at være leder
 3. Konflikthåndtering – sådan løser du konflikter og bruger dem konstruktivt
 4. Forandringsledelse – sådan opnår du de ønskede resultater af en forandringsproces

Ind i mellem workshoppene får du individuel sparring. Samtidig afdækker vi behovet for kompetenceudvikling på alle niveauer i din virksomhed.

På basis af de udarbejdede kompetenceudviklingsplaner tilbyder vi kurser til dig og dine medarbejde, som på denne måde bliver endnu bedre rustet til at realisere virksomhedens vækstmål.

Målgruppe: Virksomheder med minimum to ansatte som kan og vil

Pris: kr. 3.000,- inkl. moms plus din tid.

Læs mere om Ledelsesworkshop her (pdf)

Faglig ansvarlig: Business Center Bornholm

Sidst opdateret: 14.02.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)