Business to government

Udvikler du produkter til det offentlige eller overvejer du at sælge dine produkter til det offentlige marked? Er du fra en kommune, som gerne vil i kontakt med virksomheder, som kan bidrage til at løse kommunale udfordringer på især velfærds- og sundhedsområdet?

Erhvervshusets B2G team arbejder med at skabe samarbejde mellem kommuner, virksomheder, forskere og studerende, så de sammen kan udvikle nye løsninger og produkter til de kommunale velfærdsområder, der skaber vækst og viser nye veje.

Business to Government - din genvej til offentlige kunder

Ønsker du at sælge til de danske eller nordiske kommuner? Så kan Erhvervshuset hjælpe din virksomhed med at slå igennem på især det kommunale marked

Erhvervshusets B2G eksperter hjælper dig konkret med følgende:

  • Forstå kommunale beslutningsprocesser
  • Forstå og se muligheder for salg uden udbud
  • Finde og starte samarbejde om udvikling med kommuner og forskere i både Danmark og Norden
  • Udvikle vækstplaner skræddersyet til din virksomhed og styrke din forretningsudvikling

B2G teamets arbejde foregår hovedsageligt igennem en række projektaktiviteter.

Ring eller skriv og hør om din virksomhed kan få udbytte af vores aktiviteter. Vi tager også gerne et individuelt sparringsmøde.

Kontaktperson:

Christian Brix på 30108102 eller cbr@ehhs.dk

Business to Government - inddragelse af private leverandører

Erhvervshuset er omdrejningspunkt for offentlige-private innovationssamarbejder på sundhed- og velfærdsområdet. Vi igangsætter og faciliterer samarbejder mellem kommuner, virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Erhvervshusets B2G eksperter kan hjælpe din kommune med:

  • Match med virksomheder som kan bidrage til at løse kommunale udfordringer fx på velfærds- og sundhedsområdet
  • Sparring om muligheder for at bringe innovation og nytænkning ind i den kommunale opgaveløsning
  • At møde leverandørmarkedet - herunder at formidle kontakt til private virksomheder
  • At skabe vækst og beskæftigelse
  • At møde samarbejdspartnere blandt kommuner, regioner, uddannelses- og forskningsinstitutioner, virksomheder, faglige organisationer, mv.
  • At få viden om nye velfærdsteknologiske løsninger og teknologier


Kontakt os for at høre om din kommune kan få udbytte af vores kompetencer.

Kontaktperson:

Gunhild Sander på 29261969 eller gg@ehhs.dk

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)