Få uvildig sparring om hvordan du ejerskifter din virksomhed

Kunne du finde på at købe et hus uden at have undersøgt det for fejl og mangler og regnet på prisen for udbedring af eventuelle K3’ere? Næppe. Derfor er de fleste husejere bevidste om løbende at vedligeholde huset, så de engang ved et salg står med en flot tilstandsrapport, får en god pris og kan komme godt videre i livet.

rod800x300

Som virksomhedsejer bør man tænke lidt på samme måde. Ens investering beskyttes bedst, hvis man sørger for at have orden i tingene og løbende får dokumenteret alle sine ”forbedringer”. For det er i høj grad det, der afgør prisen, når du engang vil sælge din virksomhed. ”Due diligence” er ejerskiftets tilstandsrapport, og jo før du starter, jo bedre står du ved et ejerskifte.

Skal vi hjælpe dig med at vælge den bedste ejerskifte-strategi for din virksomhed?

Erhvervshus Hovedstadens sparring er uvildig, fortrolig, fri for forpligtigelser og koster ikke andet end din egen tid.

Bliv klogere på de 4 vigtigste faser i et ejerskifte:

I overvejelsesfasen bør du starte med at sætte dig i en eventuel købers sted. Ville du for eksempel selv købe din egen virksomhed?

Stil dig selv alle de spørgsmål, en eventuel køber ville stille, og forbered dig på at kunne dokumentere dine svar.

Spørgsmålene kan være mange – her har vi samlet 7 af de mest typiske:

  • Har virksomheden en strategiplan og en operationel handlingsplan på plads?
  • Hvordan udvikler markedet sig og følger produkterne med tiden?
  • Kan virksomheden drives uden dig eller andre nøglemedarbejdere?
  • Hvordan ser virksomhedens produktmix ud og hvor tjenes pengene?
  • Har virksomheden faste kunder på kontrakter?
  • Er virksomheden ordreproducerende eller producerer man til lager?
  • Er der synergier ved at sælge til virksomheder, som er en del af værdikæden?

Hvad er min virksomhed værd og hvordan kommer jeg i gang?

En virksomhed handles til den pris, sælger og køber kan blive enige om. Derfor står du stærkere i en forhandling om pris, jo bedre dokumentation du har for alle virksomhedens aktiver.

Tal gerne med nogen du har tillid til, for eksempel din bestyrelse og virksomhedens øvrige rådgivere eller netværk. Måske kender du eller nogen i sit netværk til andre, der selv har været igennem processen, og uvildig sparring kan være en måde at ”syreteste” dine egne ideer på. Det er vigtigt at få input fra nogen, der ikke skal sælge dig noget.

Når du taler med rådgivere, så spørg ind til deres erfaring med køb/salg af virksomheder, så du sikrer dig, at dem, der skal hjælpe dig, har et stort erfaringsgrundlag.

I modningsfasen er det en god idé at have en klar strategi for virksomheden og en meget operationel handlingsplan. Du skal vide, hvordan markedet vil udvikle sig for din type virksomhed, og hvad der skal gøres for at sikre, at virksomheden fortsat klarer sig godt på markedet.

Spørgsmål, der kan hjælpe dig i gang med den strategiske analyse og handlingsplan

Se på dine produkter eller produktgrupper – ved du præcis hvad du tjener på de enkelte varegrupper? Har du styr på din salgspipeline? Er virksomhedens resultater stærkt afhængige af dig eller andre nøglemedarbejdere og er der dokumentation for arbejdsprocesser? Er alle dine aftalegrundlag på plads? For eksempel kundeaftaler, leverandøraftaler, samarbejdsaftaler og ansættelseskontrakter. Skal du tilpasse virksomhedens omkostninger inden et salg? Eller udskifte medarbejdere?

Jo mere klar du kan være om din virksomheds strategi, jo bedre er du forberedt på alle de spørgsmål, der vil komme fra en køber, og måske får du allerede sat en række tiltag i gang, som gør din virksomhed endnu mere interessant for en køber.

Har du den rigtige selskabskonstruktion?

Har du talt med din revisor/advokat omkring holdning konstruktion? Hvis du for eksempel selv ejer ejendommen, hvorfra virksomheden drives, kan den evt. udskilles i særskilt selskab.

Hvordan finder jeg den rigtige køber?

Mange virksomhedsejere kender godt de naturlige købere. Det kan for eksempel være en konkurrerende kollega i branchen, leverandører eller ledende medarbejdere. Den rigtige køber kan tit findes, hvor der er størst synergier at hente.

Sørg for at drøfte dine overvejelser med en eventuel bestyrelse, revisor og virksomhedsmægler, og spørg grundigt ind til deres erfaringsgrundlag.

Det er altid en god idé at vende dine overvejelser og tanker med en uvildig sparringspartner.

 

Due diligence er ejerskiftets tilstandsrapport

I denne fase vil du for alvor blive testet på, om du har opdateret dokumentation og styr på ALT i din virksomhed. For eksempel styr på regnskab, nøgletal og opfølgning, beskrivelse af arbejdsprocesser, aftalegrundlag med kunder, leverandører, medarbejdere mm. Det er her du vil opleve due diligence processen, som er afgørende for, hvilken pris du kan opnå for din virksomhed.

Hvordan finansieres salget, og skal jeg selv deltage?

Mange virksomhedshandler bliver finansieret med en kombination af købers midler, bank/Vækstfonden, og ofte bærer sælger en del af finansieringen over en kortere årrække. Sælges der kontant til for eksempel en større virksomhed, vil der ofte være en earn-out som en del af aftalen. Størrelsen på earn-out vil ofte være afhængig af fremtidig indtjening.

Handlingsplan for overdragelsen, hvordan gør vi praktisk?

Når der er fundet en køber, vil man som regel i tilknytning til aftalegrundlaget have aftalt en køreplan for praktikken. For eksempel møder med relevante kunder, leverandører og nøglemedarbejdere.

Nogle starter med at tænke over, hvad de skal bruge tiden på efter et salg. For de fleste ejerledere opleves det som et stort skifte i livet at afhænde sin virksomhed, som man måske har brugt et helt liv og alle døgnets vågne timer på at opbygge.

Det kan næsten ikke undgås, at der opstår et tomrum, når man pludselig får en masse tid forærende, man ikke havde før. Derfor er det en god idé på forhånd at overveje, hvad du vil bruge din tid på. Banker dit hjerte for frivilligt arbejde? Vil du bruge mere tid på familien, eller har du drømme eller oplevelser, der har været udskudt i mange år, som nu kan udleves? Har du et netværk eller en interesse uden for din virksomhed, som du kan komme i gang med at dyrke endnu mere?

Der er også mange muligheder for en fortsat aktiv erhvervskarriere. Måske har du lyst til at hjælpe andre virksomheder gennem et frivilligt program som Early Warning?

Du kan også overveje at bruge din erfaring i bestyrelsesarbejde eller advisory boards.

Skal du være en del af den fremtidige virksomhed?

Når du sælger din virksomhed til en ekstern køber, vil der i mange tilfælde være en overgangsperioden, hvor du skal være til rådighed. Det kan for eksempel være i 3-6 måneder, hvor du fortsætter med at arbejde for den nye ejer. Her vil det være beskrevet i aftalegrundlaget, hvordan du skal honoreres og hvilke forpligtelser, du har.

Hvis du sælger eller overdrager virksomheden til nogen i din familie, er det erfaringsmæssigt vigtigt, at der er helt klare aftaler med næste generation.

I Erhvervshuset har vi lang erfaring med at hjælpe virksomheder frem mod et succesfuldt videresalg. Vi har adgang til et stort og kompetent netværk af rådgivere, som kan hjælpe dig med at få detaljerne på plads.

Vores sparring er fortrolig og uvildig.

Husk – den vigtigste forudsætning for et godt ejerskifte er at starte i god tid.

Produktblad

Se produktblad her

Konsulenter

Klaus Bo Rasmussen

Klaus  Bo Rasmussen

Se fuld profil

Ebbe Mølsted-Møller

Ebbe Mølsted-Møller

Se fuld profil

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)